Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

13 januari 2020 - Pressmeddelande

Extern granskning av kontanthantering vid Motorsportveckan klar

I november anlitade Karlskoga kommun en extern part för att göra en fördjupad granskning kring kontanthanteringen vid Motorsportsveckan för åren 2017, 2018 och 2019. Detta med anledning av den polisanmälan som gjorts av Karlskoga Näringsliv och Turism AB beträffande grov förskingring.

Den sammantagna bedömning som utredningen gör är att det förekommit stora brister och svagheter i styrningen kring kontanthanteringen under Motorsportveckan samt att dessa brister medfört en väsentligt höjd risk för att samtliga intäkter inte tillgodoräknats Karlskoga Näringsliv och Turism AB. Utredningen kan dock inte konstatera huruvida Karlskoga Näringsliv och Turism AB drabbats av ekonomisk skada eller inte.

- Vi ser mycket allvarligt på detta. Styrelsen och tillförordnad VD kommer nu att titta närmare på rapporten och ta ställning till hur vi går vidare, säger Anna Ragén, kommunens aktieägarrepresentant.

- Det här är givetvis tråkigt för alla inblandade, samtidigt så ser vi att det var rätt beslut att låta granska bolagets kontanthantering av en extern part, säger Anneli Bramvehl, ordförande för Karlskoga Näringsliv och Turism AB.

Utredningen visar att Karlskoga Näringsliv och Turism AB inte har haft några dokumenterade riktlinjer för kontanthantering i samband med Motorsportveckan. Karlskoga Näringsliv och Turism AB har inte heller använt sig av kommunens riktlinjer för kontanthantering. Utredningen visar att kontanthantering vid Motorsportveckan kan antas ha uppgått till 100 000-200 000 kronor per år.

Utredningen har genomförts av KPMG Forensic.

Uppdaterad 2020-01-14
Kontakt

Anna Ragén
Kommunens aktieägarrepresentant
070-555 48 19
anna.ragen@karlskoga.se

Anneli Bramvehl
Ordförande för Karlskoga Näringsliv och Turism AB
070-789 10 60
anneli.bramvehl@karlskoga.se