Till Karlskogas startsida

Karlskogas expansiva näringsliv

Karlskoga är ett starkt tillverkningstekniskt centrum och det finns många livskraftiga företag här. I Karlskoga finns ett varierat, dynamiskt och framtidsinriktat näringsliv med rötter långt tillbaka i tiden.

Förr var det hantverk i smedjor, hyttor och delvis i gruvor som dominerade sysselsättningen tillsammans med medelstora jordbruk. Numera spänner näringslivet över 80-talet branscher. Från att karlskogatrakten under lång tid dominerats av försvars- och kemisk industri har under senare år små och medelstora företag etablerats. Vissa har expanderat tack vare tillgången på hög kompetens och framsynthet som är nödvändig i dagens konkurrens.

Många branscher i Karlskoga

Karlskogas långa tradition av hantverkskunnande med precisionsinriktade produkter har blivit en bra språngbräda för nyföretagande och annan industriell verksamhet. Det finns alltså ett antal skäl till att så många branscher etablerat sig här. Närheten till Norge, västkusten, fjällvärlden och Stockholm bidrar också. Från Karlskoga är det bara några timmars resväg till alla dessa mål.

Det som förr var en bygd dominerad av ett fåtal branscher har idag utvecklat ett mångsidigt näringsliv. Nu finns här elektronik, försvarsmateriel, tjänsteföretag, metallbearbetning, finmekanik, läkemedelsråvaror, kemiproduktion och trä- och sågverksindustri. Karlskogas spetsområde är avancerad högteknologisk utveckling med faciliteter för prov- och utvärdering.

Detta visar på en bredd som successivt vuxit sig starkare och som är en stor tillgång för såväl kommunen som för invånarna. En bredd av den här karaktären ökar sysselsättningen och mildrar effekterna av upp- och nergångar i olika branscher. Karlskoga har klarat de senaste 25 årens konjunkturförändringar och andra omställningar bra.

Några av de mest kända företagen i Karlskoga är: SAAB Bofors Dynamics, Recipharm, BAE Systems Bofors, Cambrex, Bharat Forge Kilsta, Moelven-Valåsens sågverk, Lasertech, Nobel Biocare och WVR International. I kommunen finns också en spjutspets av high-tech-företag som bedriver ett avancerat utvecklingsarbete med framtidsinriktade produkter. Bofors industriområde som tidigare var hemligt och stängt är idag en dynamisk företagspark med ett 50-tal företag i olika branscher. Många gamla industrilokaler har byggts om och skräddarsytts för att skapa nya, moderna produktionslokaler.

Hjälpte informationen på denna sida dig?