Till Karlskogas startsida

Beredskap för företag, i kris och krig

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

Information till företag och branschorganisationer delas in i följande sex delar

  1. Företagen är en viktig del av beredskapen
  2. Det här förväntas företagen att göra
  3. Exempel på vad företag kan göra
  4. Samverkan med offentliga aktörer
  5. Finansiering och pågående utredningar
  6. Hör fyra företag berätta

Hjälpte informationen på denna sida dig?