Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden styr kultur- och fritidsförvaltningens arbete. Nämnden har det politiska ansvaret för uppgifter inom kultur-, fritidsområden samt stöd till föreningslivet.

Nämnden ansvarar för kommunens badhus, bibliotek, konsthall, gallerier, kulturskola, kommunarkiv, idrottsanläggningar och motionsspår. Politikerna i nämnden beslutar om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet.

I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår att erbjuda upplevelser och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter till Karlskogaborna. Det görs dels genom att hyra ut lämpliga lokaler och anläggningar till föreningar och dels genom föreningsbidrag.

Nämnden förvaltar Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne samt kultur- och fritidsnämndens stipendium.

Handlingar och protokoll

Här publiceras protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträden. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via kultur- och fritidsnämndens kansli telefon 0586-612 13.

Sammanträdesdatum 2022

  • 16 februari
  • 16 mars
  • 20 april
  • 18 maj
  • 21 september
  • 19 oktober
  • 16 november
  • 14 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?