Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Tillväxt- och tillsynsnämnden

Gemensam nämnd för Karlskoga och Storfors. Ordförande i nämnden är Linda Brunzell (M)

Den gemensamma nämnden ansvarar för den prövning, tillsyn och kontroll samt rådgivning som har utgångspunkt i följande lagar: miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, trafikförordningen, tobakslagen, plan- och bygglagen, alkohollagstiftningen, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Tillväxt- och tillsynsnämnden sammanträder varje månad utom juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via tillväxt- och tillsynsnämndens kansli, telefon 0586-615 34

Sammanträdesdatum 2022

  • 17 februari
  • 17 mars
  • 21 april
  • 18 maj
  • 16 juni
  • 15 september
  • 13 oktober
  • 17 november
  • 15 december

Nämnden sammanträder torsdagar klockan 09.00 om inget annat anges.

Hjälpte informationen på denna sida dig?