Till Karlskogas startsida

Ekonomiskt stöd för dig som är äldre

För den som fyllt 65 år finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från Pensionsmyndigheten i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

På Pensionsmyndighetens webbplats, som finns länkad längst ned på sidan, kan du själv göra en beräkning för att se om du bör ansöka. Du kan också ringa Pensionsmyndighetens kundservice på 0771–776 776 eller besöka ett servicekontor för att få hjälp.

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå.

Hjälpte informationen på denna sida dig?