Till Karlskogas startsida

Stiftelser

Karlskoga kommun förvaltar flera stiftelser med olika inriktningar och ändamål.

Samfond 1

Bidrag ur Stiftelsen Samfond 1 kan sökas för socialt inriktad hjälpverksamhet bland barn, ungdom, äldre och andra inom Karlskoga kommun som är i behov av omsorg.

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast 15 november på en speciell ansökningsblankett.

Blanketten finns att hämta på Servicecenter, Kommunledningskontoret, Katrinedalsgatan 2-4, Karlskoga. För att ansökan ska kunna behandlas krävs det att den är komplett ifylld och att efterfrågade bilagor bifogas. Ofullständiga ansökningar avslås.

Alla ansökningshandlingar behandlas konfidentiellt och skriftligt besked lämnas till dig som har ansökt om bidrag ur Stiftelsen Samfond 1.

Om bidrag beviljas sker utbetalning i mitten av december.

OBS! På grund av avsaknanden av medel går det just nu inte att söka bidrag ur Samfond 1.

Karlskoga Barnfond

Stiftelsen Karlskoga Barnfond är inriktad för att bekosta lantvistelse för tuberkuloshotade, sjuka eller klena barn eller av annan sjukdom hotade, sjuka eller klena barn.

Ansökan om bidrag ska ske skriftligt senast den 20 maj årligen på en speciell ansökningsblankett.

Blanketten hämtas hos Servicecenter, Kommunledningskontoret, Katrinedalsgatan 4, Karlskoga.

För att ansökan ska kunna behandlas så krävs det att den är komplett ifylld och att begärda bilagor bifogas ansökan. Ansökningar som inte är kompletta kommer att avslås.

Ansökan skickas till

Stiftelsen Karlskoga Barnfond
Karlskoga kommun
3. Ekonomiavdelningen
691 83 Karlskoga

Beslut om utdelning tas av Donationsstyrelsen och besked lämnas, endast skriftligt, under juni månad.

Stiftelsen Bofors ungdomsgård

Stiftelsen Bofors ungdomsgård ska inom kommunen verka för att främja verksamhet bland ungdom. Bidrag ur Stiftelsens Bofors ungdomsgård kan sökas för att främja ungdomens intresse för exempelvis snickeri, vävning, sömnad, matlagning med flera ämnesområden. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att arbetslös ungdom kan få en meningsfull sysselsättning som motvikt mot deprimerande och demoraliserande sysslolöshet.

Stiftelsens avkastning får även användas för att anordna samkväm, underhållning och förströelse för ungdomar i syfte att bereda en meningsfull fritid.

Utdelning beslutas av kommunstyrelsen i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, och utbetalning sker i juni.

Ansökan

Ansökan sker genom vår e-tjänst som finns länkad här nedan, senast den 26 april. Det går bra att ansöka både som förening och privatperson.

Blankett kan även hämtas på servicecenter, Kommunledningskontoret, Katrinedalsgatan 2-4.

Ansökan om bidrag från Bofors ungdomsgård - e-tjänst Länk till annan webbplats.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?