Till Karlskogas startsida

Stöd vid arbetslöshet

Det som tidigare var Karlskoga kommuns arbetsmarknadsenhet (AME) ingår numera som en del i kompetensförsörjningsenheten. Här arbetar vi bland annat med att ge arbete och sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden.

Kommunen samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, föreningen Funkis för att att stödja människor att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning

Underlättar för att få egen försörjning

Enheten ordnar med praktik på olika platser och anställningar med stöd i olika former. Samarbetspartners finns i både offentlig och privat sektor. Det finns ett brett utbud av aktiviteter och sysselsättning som passar olika människor. Vi har också personer som är anställda i olika bidragsformer som ett led mot egen försörjning.

Enheten erbjuder arbetssökande kompetenshöjning, exempelvis jobbsök, för att underlätta för den enskilde att få ett arbete eller kanske påbörja en vidareutbildning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?