Till Karlskogas startsida

Bilda förening

I Sverige råder organisationsfrihet. Det innebär att alla kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna

Varför bilda en förening?

I Karlskoga kommun är vi stolta över vårt rika föreningsliv och vill gärna uppmuntra till aktivitet, engagemang och nytänkande. Kommunen erbjuder ekonomiskt stöd till föreningar.

Det finns olika anledningar till att föreningar startas men i de flesta fall är det för ett antal personer på samma ort har gemensamma intressen. Det kan vara arbetskamrater, barn, ungdomar, föräldrar, grannar med mera som har intresse för liknande fritidsaktiviteter.

Krav på att starta en förening

För att starta en förening och bli registrerad i kommunens föreningsregister krävs följande:

  • Organisationsnummer – erhålls från Skatteverket
  • Ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kultur- och fritidsförvaltningen
  • Namn på föreningen
  • Ha en fungerande styrelse bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare

Ansökan och föreningsuppgifter

Ansökan behandlas av kommunens föreningskonsulent.
Kompletterande handlingar och uppgifter skickas till:
29. Kultur- och fritidsförvaltningen
691 83 Karlskoga

För ansökan av föreningsbidrag ska föreningen vara registrerad i kommunens föreningsregister FRI.

Vid frågor och hjälp, vänligen kontakta Karlskoga kommuns föreningskonsulent.

Hjälpte informationen på denna sida dig?