Till Karlskogas startsida

Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamheter i föreningslivet.

Säker & Trygg förening är ett samarbete mellan Karlskoga kommun och SISU Värmland med målet att bidra till bättre en hälsa, minskad skadefrekvens, ökad säkerhet och trygghet för alla i en förening, som aktiva, ledare, föräldrar med flera.

Nyttan med att vara en Säker & Trygg förening

 • Lättare att rekrytera medlemmar, ledare och styrelse.
 • Tydligare ansvarsområden och rutiner.
 • Säkerhet och trygghet i föreningen.
 • Statushöjare.
 • Ökad kontakt och samarbete med andra föreningar.

För mer information vänligen kontakta Karlskoga kommun.

Bofors Gymnastikförening

Bofors Gymnastikförening en certifierad Säker och Trygg förening. Maria Barsoma berättar kort om vad som var viktigt i föreningens arbete för att nå dit.

Redan innan vi påbörjade arbetet med att bli certifierade hade vi en del policydokument och handlingsplaner klara, men under resans gång har vi ändrat i dem och insett att vi behövde komplettera med fler dokument. Vi tog fram fler handlingsplaner och checklistor som finns samlade i en Säker & Trygg-pärm som varje grupp har.

Pärmen är ett stöd när föreningen får frågor från föräldrar, aktiva, och ledare. Det har gjort att vi kan luta oss mot Säker & Trygg-pärmen istället för att leta i gamla styrelseprotokoll.

Föreningen består av ca 690 medlemmar och 55 ledare som är indelade i tre kommittéer, Barn & Ungdom, Trupp och Gymmix Gruppträning. Säker & Trygg-pärmen underlättar arbetet för oss i föreningen och gör det smidigare för alla.

Certifierade föreningar i Karlskoga

 • Bofors Gymnastikförening
 • Bråtens IK
 • Karlskoga Friidrottsklubb
 • Karlskoga Modellflygklubb
 • Karlskoga Ridklubb
 • Karlskoga Simförening
 • Karlskoga Sportdykarklubb
 • KB Karlskoga
 • RIK Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?