Till Karlskogas startsida

Föreningsjubileum

Karlskoga kommun ser värdet av det engagemang och arbete som sker i föreningslivet. Genom att uppvakta vid jubileer vill kommunen visa sin uppskattning för långvarigt ideellt arbete till gagn för Karlskogas rika kultur- och föreningsliv.

Föreningen har ansvar för att informera Karlskoga kommun om att de firar ett jubileum minst två månader innan jubileet. Uppvaktningen sker på inbjudan av föreningen.

Föreningen ska finnas med i kommunens föreningsregister FRI för att bli uppvaktad.


Kontaktuppgifter uppgiftslämnare
Kontaktuppgifter uppgiftslämnare
Årsjubileum
ÅrsjubileumHjälpte informationen på denna sida dig?