Till Karlskogas startsida

Karlskogaandan

Karlskogaandan är samverkansprojekt mellan RF-SISU Värmland, Karlskoga kommun, Karlskogahem och Karlskoga Energi & Miljö.

Tillsammans med det lokala föreningslivet anordnas meningsfulla aktiviteter för barn och unga så att de kan träffas under ordnade former med ledare på plats. Allt är kostnadsfritt för deltagarna.

Karlskogaandan startade som ett projekt sommaren 2018 och har i dag blivit en uppskattad ordinarie verksamhet som erbjuder en variation av lågtröskelaktiviteter i prioriterade områden i kommunen där alla barn och ungdomar är välkomna.

Utöver de aktiviteter som Karlskogaandans egna ledare anordnar samarbetar vi med kommunala föreningar. Aktiviteterna anordnas i det närområde som barn och ungdomar bor i, detta för att skapa möjligheter för så många barn som möjligt att delta. Aktiviteterna ska bidra till en hälsofrämjande fritid och väcka intresset för barn och ungdomar att kliva in de föreningar som finns och verkar i kommunen.

Alla har rätt till en meningsfull fritid och Karlskogaandan strävar dagligen efter att möta barn och ungdomar i deras miljö, utifrån deras förutsättningar. Aktiviteterna är kostnadsfria och det krävs inget medlemskap för att delta.

För att ta del av aktuella tider och aktiviteter vänligen besök RF SISU Värmlands hemsida.

Hjälpte informationen på denna sida dig?