Till Karlskogas startsida

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är ett forum för unga att kunna påverka i kommunen. Vi jobbar för att unga i Karlskoga ska få en bättre vardag. Allt arbete i ungdomsfullmäktige görs på fritiden. Vi vill engagera oss i demokrati och politiska frågor och vill att ungdomars röster ska höras mer!

Organisation

Ungdomsfullmäktige håller flera möten per år där vi diskuterar och lyfter frågor som vi tycker är viktiga. Ungdomsfullmäktige träffar också regelbundet kontaktpolitiker knutna till kommunens olika nämnder för att kunna påverka i olika frågor och lyfta ungas perspektiv.

Uppdrag

Ungdomsfullmäktige driver egna frågor och är med och gör massor med annat kul, som till exempel:

 • Diskuterar och driver frågor utifrån ungas perspektiv
 • Åker på träffar med Sveriges Ungdomsråd
 • Arrangerar evenemang
 • Går på utbildningar och utbildar andra ungdomar
 • Driver intressegrupper, som exempelvis HBTQI


Bakgrund

2016 beslutades det i Karlskogas kommunfullmäktige att en viss summa pengar ska satsas för att bilda ett Ungdomsfullmäktige. Karlskogas förtroendevalda vill bjuda in kommunens ungdomar till att få blir mer delaktiga i vad som händer i kommunen.

Ungdomsfullmäktige bildades hösten 2017 genom skolval och då genomfördes även Karlskogas första val till Ungdomsfullmäktige. En projektplan togs fram över hur arbetet skulle formas. Planen sträckte sig över tre år och första året genomfördes endast skolval.

Alla ungdomar som går på högstadiet eller gymnasiet är välkomna att kandidera in till Ungdomsfullmäktige. Valen genomförs i september/oktober varje år.

Kontaktpolitiker

Under mandat året 18/19 fick vi utvalda kontaktpolitker från varje nämnd. Kontaktpolitikerna representerar endast sin nämnd och ska var en ingång åt oss gällande aktuella handlingar och frågor som rör deras nämnd. Vi har som mål att träffas och ha möten tillsammans med våra kontakpolitiker fyra gånger per mandat år (oktober- oktober).

Kontakta ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är ett forum som är till för att hjälpa till att höja ungdomars röster i Karlskoga kommun.

Vilka frågor tycker du att vi ska lyfta och arbeta med? Kom med dina förslag och idéer som kan lyftas i ungdomsfullmäktige. Det kan vara allt från en tanke om ett event eller en viktigt fråga som du vet att vi ungdomar glömts bort i. Vad vill du vara med och påverka?

Kontaktuppgifter - frivilligt
Om du önskar svar från oss uppge e-post
Kontaktuppgifter - frivilligt


Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2023

Planerade sammanträdesdagar:

 • 2023-01-18
 • 2023-03-15
 • 2023-04-19
 • 2023-05-10
 • 2023-08-24
 • 2023-10-19
 • 2023-11-22
 • 2023-12-14

Hjälpte informationen på denna sida dig?