Till Karlskogas startsida

Kulturgaranti för barn och unga

I FN:s Barnkonvention, Artikel 31, fastslås barns och ungdomars rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Deltagande i lämpliga kulturella och konstnärliga aktiviteter ska dessutom tillhandahållas och främjas på ett likvärdigt sätt till alla barn och ungdomar.

Av grundskolans läroplan framgår att utbildning och fostran i en djupare mening är en fråga om att överföra och utveckla kulturarv, värden, språk och traditioner. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans, samt ha utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud och närsamhällets kulturliv.

Aktiviteter som erbjuds de olika årskurserna

Följande aktiviteter erbjuds i de olika årskurserna. Viss variation kan förekomma från år till år.

Åk F:

 • Besöka konserthuset i Örebro och konsert med Svenska kammarorkestern.
 • Besöka biblioteket.
 • Dansa en Bok, upptäck glädjen att använda kroppen som uttrycksmedel.

Åk 1:

 • Dansmatte åk 1 - Använd kroppen och rummet för en ökad förståelse av matematik.
 • Teaterföreställning
 • Rising stars - konsert i megaformat i Nobelhallen med hela kulturskolan och uppemot ett tusen lågstadiebarn i kören.

Åk 2:

 • Cirkus (Prova på!)
 • Prova på Kulturskolan! Blås- och stråkinstrument samt Tvåornas kör. (Ej alla skolor varje år)
 • Skolbio åk 2
 • Rising stars - Konsert i megaformat i Nobelhallen med hela kulturskolan och uppemot ett tusen lågstadiebarn i kören.

Åk 3:

 • Besök Arbetarmuseet Gråbo, Hembygdsgården samt Ekehagens forntidsby.
 • Slöjd/Hantverk: Skapa din egen tumskål med en uråldrig teknik från stenåldern!
 • Prova på Kulturskolan! Dans & Teater (Ej alla skolorvarje år)

Åk 4:

 • Dansmatte åk 4 - Använd kroppen och rummet för en ökad förståelse av matematik.
 • Besöka konserthuset eller teatern i Örebro eller Karlstad.
 • Prova på Kulturskolan! Musik: Spela band! (Ej alla skolor varje år)

Åk 5:

 • Besöka Alfred Nobels Björkborn med Kemishow!
 • Författarbesök åk 5.
 • Brasskonsert med länets kulturskolelärare.

Åk 6:

 • Dansföreställning
 • Filmskapande
 • Skolbio åk 6

Åk 7:

 • Dansföreställning
 • Mobil utställning från Örebro länsmuseum besöker varje högstadieskola

Åk 8:

 • Författarbesök åk 8
 • Konsert

Åk 9:

 • Teaterföreställning
 • Skolbio

Hjälpte informationen på denna sida dig?