Till Karlskogas startsida

Lov och ledigheter

Under ett läsår har eleverna flera skollov varpå semesterresor ska ske. Vid ansökan om ledighet utöver skolloven ska en ledighetsansökan göras till skolan, vilket gäller vid all frånvaro utom sjukdom, tandläkarbesök och läkarbesök.

Ansökan om ledighet

Fullständigt ifylld ansökan lämnas till klassföreståndare/mentor senast två veckor före ledigheten. Rektor tar sedan beslut om eventuell ledighet enligt Skolverkets direktiv. Ledighetsblankett hämtas för tillfället hos skolans expedition eller genom att fråga mentor.

Ledighet i samband med till exempel familjehögtider eller religiösa högtider godkänns under enstaka dag. Övriga fall som kan förekomma prövas från fall till fall av rektor och beviljas restriktivt.

Läkarbesök och tandläkarbesök som gäller del av dag meddelas direkt till klassläraren och ledighetsansökan behöver inte fyllas i.

Beslut

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig.

Eget ansvar att ta igen missade lektioner

Det är elevs och målsmans ansvar att kontakta mentor och lärare för att ta reda på vilka lektioner eleven missar under sin ledighet och göra en planering med respektive lärare. Gör upp om vad eleven behöver läsa på egen hand, om det genomförs prov under ledigheten och så vidare.

Under vår- och höstterminen i årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov. Ledighet beviljas inte under perioden då nationella prov pågår.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?