Till Karlskogas startsida

Ansök till grundskole- och gymnasiekurser

Du som bor i Karlskoga kan söka till grundskole- och gymnasiekurser via vår digitala ansökan.

Ansökan är öppen mellan vissa datum. Länk till ansökan hittar du längst ner på sidan under "Läs mer".

Studier på plats i Karlskoga

Studier i vissa kurser sker på plats i Karlskoga från och med augusti 2023. Det gäller kurser på gymnasial nivå i matematik, engelska, naturkunskap, biologi, svenska och svenska som andraspråk. Kurserna läses på 20 veckor, från januari till maj alternativt från augusti till december. För dig som jobbar heltid, dagtid finns möjlighet till ett individuellt studieupplägg.

Övriga gymnasiekurser i vårt kursutbud läses på distans via NTI-skolan.

Viktig information innan du ansöker

Information om grundskole- och gymnasiekurser

Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom informationen om grundskole- och gymnasiekurser på vår hemsida. Du hittar mer information längst ner på sidan under "Läs mer".

Bifoga alltid tidigare betyg när du ansöker

När du gör en ny ansökan ska du alltid bifoga dina tidigare betyg. Om du inte bifogar betyg kan vi inte behandla din ansökan. ​Du kan ta en bild på dina tidigare betyg och ladda upp bilden i ansökan. ​Om du har läst kurser hos oss eller på Möckelngymnasiet i Karlskoga så behöver du inte ladda upp dessa betyg i ansökan.

Antagningsbesked​

Vi skickar inte ut något antagningsbesked via post eller mail. För att se om du blivit antagen ska du logga in på vår digitala ansökan och trycka på "Mina kurser". Du får då upp en ruta där dina sökta kurser syns samt om du blivit antagen. ​

Ansökningsperioder​

Ansökan är öppen fyra gånger per läsår, två gånger på höstterminen och två gånger på vårterminen. ​Ansökan till gymnasiekurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi är bara öppen två gånger per år, en gång per termin.
Se exakta datum under "Ansöknings- och studieperioder".

Om du läser Grundskolekurser​

Om du har ansökt och börjat på en grundskolekurs behöver du inte göra en ny ansökan inför varje ny delkurs. Du fortsätter automatiskt på nästa delkurs när du är klar med föregående delkurs. Om du vill börja en ny grundskolekurs (ett nytt ämne) eller en gymnasiekurs måste du göra en ansökan. ​

Läsa på heltid eller deltid​

Heltidsstudier motsvarar 200 poäng på 10 veckor, eller 400 poäng på 20 veckor. Deltidsstudier (75-25%) motsvarar mindre än 200 poäng på 10 veckor eller mindre än 400 poäng på 20 veckor.

Om du är osäker på vad du ska söka​

Är du osäker på vilka kurser du behöver läsa, kontakta en studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande i Karlskoga innan du påbörjar din ansökan. Läs mer under Studie- och yrkesvägledning på vår hemsida.

Du som inte bor i Karlskoga kommun​

Om du inte bor i Karlskoga kommun gör du din ansökan via din kommuns vuxenutbildning.​

Du som har skyddade personuppgifter​

Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande för att göra din ansökan.​

Ansöknings- och studieperioder

10 veckors studieperioder

Datum för höstterminen 2024 10 veckorsstudieperioder

Ansökningsperiod

Studieperiod

Digitalt antagningsbesked

5-25 maj 2024

Period 4: 12 augusti -18 oktober 2024

17 juni 2024

5-25 september 2024

Period 5: 21 oktober -27 december 2024

7 oktober 2024


Datum för vårterminen 2025 10 veckorsstudieperioder

Ansökningsperiod

Studieperiod

Digitalt antagningsbesked

5-25 november 2024

Period 1: 13 januari - 21 mars 2025

16 december 2024

5-25 februari 2025

Period 2: 24 mars - 30 maj 2025

10 mars 2025


Datum för höstterminen 2025

Ansökningsperiod

Studieperiod

Digitalt antagningsbesked

5-25 maj 2025

Period 4: 11 augusti - 17 oktober 2025

16 juni 2025

5-25 september 2025

Period 5: 20 oktober - 26 december 2025

9 oktober 2025

20 veckors studieperioder (Gymnasiekurser i SVE, SVA, MAT, ENG, NAK & BIO)

Höstterminen 2024 20 veckors studieperioder

Ansökningsperiod

Studieperiod

Digitalt antagningsbesked

5-25 maj 2024

12 augusti - 27 december 2024

17 juni 2024


Vårterminen 2025 20 veckors studieperioder

Ansökningsperiod

Studieperiod

Digitalt antagningsbesked

5-25 november 2024

13 januari - 30 maj 2025

16 december 2024


Höstterminen 2025 20 veckors studieperioder

Ansökningsperiod

Studieperiod

Digitalt antagningsbesked

5-25 maj 2025

11 augusti - 26 december 2025

16 juni 2025

Så här kan du följa din ansökan​

Följa din ansökan

Du kan när du vill logga in i din digitala ansökan och klicka på "Mina kurser" för att följa din ansökan.​

Sökt

Ansökan är mottagen men kursen har inte behandlats än. Vid denna status går det att ta bort eller byta ut kursen om så önskas innan ansökningsperioden stänger.​

Behörig

Du är behörig att läsa den sökta kursen. Ett urval kan komma att ske om det är fler behöriga elever än det finns platser.​ Vid denna status går det att ta bort eller byta ut kursen om så önskas innan ansökningsperioden stänger.

Inväntar betyg

Du läser just nu en kurs hos oss som ännu inte är avslutad med betyg. Den kursen är förkunskapskrav till denna sökta kurs. Ett godkänt betyg innebär att du är behörig till denna kurs.

Testas

Du kommer att gå göra ett nivåtest/kunskapstest för att skolan ska kunna placera dig i rätt delkurs (gäller om du sökt grundskolekurser).

Ofullständig

Det saknas uppgifter om t.ex. betyg. Om ingen komplettering sker innan ansökningsperioden är slut kommer du inte att antas till kursen.​

Obehörig

Du är inte behörig att läsa kursen. Orsaken kan vara att du redan har godkänt betyg, saknar förkunskaper eller läst kursen flera gånger tidigare.​ Vid denna status går det att ta bort eller byta ut kursen om så önskas innan ansökningsperioden stänger.

Antagen

Du är antagen till kursen men om Vuxnas lärande inväntar ett betyg i en pågående kurs där den kursen är ett förkunskapskrav, gäller fortfarande att du måste få ett godkänt betyg för att bli antagen.​

Ej antagen

Orsaken kan vara att du redan har godkänt betyg, att du saknar förkunskaper, att du läst kursen flera gånger tidigare eller att du sökt fler kurser än du kan bli antagen till.

Hjälpte informationen på denna sida dig?