Till Karlskogas startsida

Lagning av akuta potthål efter vintern

Potthål är den allra vanligaste formen av skador som drabbar våra vägar. De kan uppstå när som helst på året, men uppkommer oftast på vintern. Nu är vi i full gång med att laga de skador som uppkommit under vintermånaderna.

På vintrarna när vattnet tränger ner i asfalten och temperaturerna växlar mellan plus och minusgrader spränger isen sönder beläggningen och till slut skapas ett hål. Lagning av sådana hål görs med varm asfalt för att uppnå ett så bra och hållbart resultat som möjligt, men för att kunna göra det krävs varmare temperaturer utomhus. Det går att laga asfaltsskador med kall asfalt under vintern, men det är inte hållbart på sikt utan används mer som akutlösning för att tillfälligt minska skadorna på ytorna runtomkring.

Så snart som vi får lite varmare temperaturer och asfaltsverken öppnar kommer vi ge oss ut och laga större ytor med mer hållbar massa. Från och med första april går vi dessutom i gång med större beläggningsarbeten, säger Agnetha Köhler, Gatu- och trafikchef på Karlskoga kommun.

Löpande inventering av asfaltsskador

Inventering av potthål utförs proaktivt genom att kommunens egen personal visuellt tittar och lägger in potthålen via ett digitalt verktyg. Anmälningar kommer även in från medborgarna via servicecenter. Samtliga potthål som ska lagas samlas i det digitala verktyget. Potthålen åtgärdas löpande varje vecka under vår, sommar och höst. Vid större skador så som ytsläpp och sprickbildning planeras andra åtgärder in.