Till Karlskogas startsida

Näringslivsorganisationer

Följande organisationer är på ett eller annat sätt involverade i arbetet kring näringslivet i Karlskoga kommun.

Lokala samverkansorganisationer

Företagarna

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar.

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika. Oavsett hur företagaren definierar framgång!

Företagarna Länk till annan webbplats.

Lantbrukarnas Riksförbund - LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

LRF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marknadsplats Karlskoga

Marknadsplats Karlskoga jobbar för att utveckla en attraktiv mötesplats för handel, upplevelser och tjänster i Karlskogas stadskärna. Detta görs i samverkan med kommun, handel, fastighetsägare och övrigt näringsliv för att utveckla Karlskogas stadskärna till en attraktiv plats mötesplats.

Marknadsplats Karlskoga,  Länk till annan webbplats.marknadsplatskarlskoga.se Länk till annan webbplats.

Möckelnföretagen

Målsättningen med företagarföreningen Möckelnföretagen är att via samverkan mellan över 300 medlemsföretag, regionens olika aktörer och nätverk inom östra Värmland främja utvecklingen av näringslivet och därigenom bidra till att skapa tillväxt.

Möckelnföretagen, mockelnforetagen.se  Länk till annan webbplats.

Västra Bergslagens Industriförening, VBIF

Västra Bergslagens Industriförening, verkar inom Västra Bergslagen, med målet att stärka konkurrenskraft och lönsamhet för större, tillverkande industriföretag inom regionen. Verksamheten i VBIF har koncentrerats till tre områden:

  • skola, utbildning och kompetens
  • företagsklimat, boendefrågor och boendeattraktivitet
  • innovationer och utveckling

Västra Bergslagens Industriförening, vbif.org Länk till annan webbplats.

Regionala samverkansorganisationer

Här finner du regionala samverkansorganisationer för dig som företagare. Här kan du hitta information gällande eventuella finansiella bidrag, rådgivning och tillväxt för ditt företag.

Almi Mälardalen

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. I många fall behövs det också kapital. På Almi finns kunskap om företagande och olika typer av lån. Oavsett vilken satsning du står inför, kontakta gärna Almi Mälardalen.

Företag i hela landet har möjlighet att söka regionala företagsstöd för exempelvis konsulthjälp eller investeringar från Tillväxtverket eller den aktuella regionen/länsstyrelsen.

ALMI, almi.se Länk till annan webbplats.

IUC Industrihubb

IUC Industrihubb är en icke vinstdrivande organisation som är styrd av industrin och verkar för industrins utveckling. I strategisk samverkan med Region Örebro län hjälper de länets industriföretag att följa med i den accelererande utvecklingen för att fortsatt vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

Region Örebro län

Region Örebro län verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Deras uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen. De arbetar bland annat med frågor inom Näringslivsutveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat och Trafik och samhällsplanering.

Regional utveckling, regionorebrolan.se Länk till annan webbplats.

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance är ett unikt kommunsamarbete. Det är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Från Örebro län deltar Karlskoga och Örebro i samarbetet.

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma vision är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion.

Stockholm Business Alliance - SBA Länk till annan webbplats.

Timbanken

Örebro Business Region har något som kallas Timbanken som är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. Du får fem timmar med en affärsrådgivare - välj själv vad du vill få bättre koll på. Timbankskompassen ger dig vägledning.

Timbankskompassen Länk till annan webbplats.

Örebro Business Region

Örebro Business Region är ett samarbete mellan kommuner i Örebro län samt angränsande kommuner, som syftar till att utveckla och effektivisera kommunernas service mot företag.

I verktyget Företagsresan kan du enkelt få information om att starta och utveckla ditt eget företag.

BRO - Business Region Örebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsresan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?