Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen utövar tillsyn av miljöfarliga verksamheter i Karlskoga kommun och i Storfors kommun.  

Anmälan och ansökan

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

  • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

En anmälan om miljöfarlig verksamhet ska göras senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. 

Avgift

För handläggningen av anmälan om miljöfarlig verksamhet tar förvaltningen ut en avgift enligt fastställd taxa. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?