Till Karlskogas startsida

Kemikalier

Som företagare har du ansvar för att de ämnen du tillverkar, släpper ut på marknaden och använder i din verksamhet inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Du har även ansvar att varningsmärka produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen är tillsynsmyndighet för företag som har kemikaliehantering. Vid tillsyn kontrolleras hur företagen lagrar och hanterar kemikalier och vilka rutiner företagen har för val av kemikalier.

Hjälpte informationen på denna sida dig?