Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Avfall

Du som verksamhetsutövare har ansvar för att se till att ditt avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Detta innebär bland annat att du ska känna till vilken mängd och vilket slag av avfall som uppkommer inom verksamheten. Du ska även undersöka möjligheten att minska den avfallsmängd som uppkommer och se till att avfallet återanvänds eller återvinns.

För mer information se:

  • Miljöbalken (1998:808)
  • Avfallsförordning
  • Naturvårdsverkets föreskrift om transport av avfall (NFS 2005:3)

  Ny rapportering från 1 november

  Observera att från och med den 1 november 2020 gäller ny lagstiftning angående anteckningsskyldigheten. Det innebär att du som verksamhetsutövare behöver rapportera in dina uppgifter om farligt avfall via ett digitalt avfallsregister.

  Till viss del kan detta ansvar ”överlåtas” på den renhållningsentreprenör man väljer för att hämta och ta emot det farliga avfallet. De agerar då ombud. Fråga gärna dem om de har den tjänsten och hur det går till.

  Hjälpte informationen på denna sida dig?