Till Karlskogas startsida

Vanliga frågor och svar

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om skolplacering.

Du kan lämna önskemål om vilken skola du vill att ditt barn ska gå läsåret 2024/25 under perioden 15 januari 2024 till 4 februari 2024. Inbjudan att önska skola kommer via digitalt brev eller i pappersbrev till alla som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 i Karlskoga kommun läsåret 2024/25.

Utgångspunkten är att en elev ska få plats vid den skola som vårdnadshavare önskar. Om det är fler som önskat en skola än vad det finns lediga platser fördelas barnen efter följande principer:

 1. Placeringsförtur. Det innebär att elever som inte har en skola i närheten av hemmet och därför är i behov av plats vid en skola dit skolskjuts anordnas kommer att ges företräde. Därtill gäller placeringsförtur för elever som endast har en skola i närheten av hemmet samt för elever med skyddade personuppgifter.
 2. Relativ närhet. Eleven som har längst väg till den alternativa skolan har rätt till platsen.
 3. Syskonförtur. Med syskonförtur avses att en elev har ett äldre syskon i lågstadiet (inskrivet upp till årskurs 3 på den aktuella skolenheten det läsår eleven ska börja). Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt ”bonussyskon”. Med bonussyskon avses barn som är folkbokförda i samma hushåll men som inte har samma vårdnadshavare.
 4. Absolut avstånd. Eleven med kortast avstånd mellan folkbokföringsadress och den aktuella skolenheten har rätt till platsen.
 5. Lottning. Lottning sker i skolförvaltningens digitala it-stöd för skolplacering.

Påverkas skolplaceringen av vilken förskola mitt barn går på?

Skolplaceringen påverkas inte av vilken förskola barnet har gått på.

Skolplaceringen påverkas inte av vilken skola barnet har gått på.

Vad händer om det finns fler sökande än platser på en skola?

Om det är fler som önskat en skola än vad det finns lediga platser fördelas barnen efter följande principer:

 1. Placeringsförtur. Det innebär att elever som inte har en skola i närheten av hemmet och därför är i behov av plats vid en skola dit skolskjuts anordnas kommer att ges företräde. Därtill gäller placeringsförtur för elever som endast har en skola i närheten av hemmet samt för elever med skyddade personuppgifter.
 2. Relativ närhet. Eleven som har längst väg till den alternativa skolan har rätt till platsen.
 3. Syskonförtur. Med syskonförtur avses att en elev har ett äldre syskon i lågstadiet (inskrivet upp till årskurs 3 på den aktuella skolenheten det läsår eleven ska börja). Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt ”bonussyskon”. Med bonussyskon avses barn som är folkbokförda i samma hushåll men som inte har samma vårdnadshavare.
 4. Absolut avstånd. Eleven med kortast avstånd mellan folkbokföringsadress och den aktuella skolenheten har rätt till platsen.
 5. Lottning. Lottning sker i skolförvaltningens digitala it-stöd för skolplacering.

Efter att du fått besked om skolplacering ansöker du om en fritidshemsplats antingen via e-tjänst eller via pappersblanket.

Ansökningar om skolskjuts hanteras löpande under året. Vi rekommenderar att du ansöker om skolskjuts direkt när du får besked om skolplacering.

Hur ansöker jag om en plats på en fristående skola?

Om du vill ansöka om plats på en fristående skola anger du det i e-tjänsten, alternativt på pappersblankett. Du tar också kontakt med den skola som du är intresserad av, de fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Jag är inte överens med barnets andra vårdnadshavare när det gäller skolplacering. Vad händer då?

Barnets samtliga vårdnadshavare måste skriva under ansökan för att ansökan ska vara giltlig. Om vårdnadshavarna inte är överens om placeras eleven vid en kommunal skola som har ledig plats och ligger inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen.

Vid en del skolor bor det så många barn att alla inte kan få plats på sin närmaste skola. Däremot har alla barn har rätt till en skola nära hemmet. I Karlskoga kommun betyder det följande:

 • Årkurs F-3 har rätt till en skolplats inom tre kilometer från hemmet.
 • Årskurs 4-6 har rätt till en skolplats inom fyra kilometer från hemmet.
 • Årkurs 7-9 har rätt till en skolplats inom fem kilometer från hemmet.

Om det inte finns en skola nära hemmet har barnet rätt till en skola dit skolskjuts anordnas.

Om du saknar Bank-ID och vill önska skola kan du lämna dina önskemål via pappersblankett. Behöver du en pappersblankett kontaktar du kommunens serviccenter så hjälper de dig. När blanketten är ifylld lämnar du den på kommunens servicecenter eller skickar den till adressen på blanketten. Blanketten behandlas på samma sätt som ansökan via e-tjänst.

Det går inte att säga vilka skolor som har plats innan skolförvaltningen har placerat alla elever som ska börja i förskoleklass alternativt årskurs 7 läsåret 2024/25.

Hur ansöker jag om jag har skyddade personuppgifter?

Familjer med skyddade personuppgifter ansöker via pappersblankett.

Barn som vill börja ett år tidigare ansöker om att få börja fullgöra skolplikten i förskoleklassen som 5-åringar. Det gör du via en pappersblankett. Om ansökan godkänns kommer vårdnadshavare ges möjlighet att önska skola för barnet via kommunens e-tjänst och via pappersblankett.

Barn som vill börja i förskoleklassen ett år senare (som 7-åring) ansöker om uppskjuten skolplikt. Det gör du via en pappersblankett. Om ansökan godkänns går barnet kvar i förskolan under ytterligare ett läsår.

Hur gör jag om vi ska flytta till Karlskoga och vill önska skola?

Ni ansöker vi pappersblankett samt bifogar kopia av exempelvis hyreskontrakt.

Hur överklagar jag ett beslut om skolplacering?

Information om hur du överklagar beslutet finns på beslutet om skolplacering.

Om du har lämnat ett önskemål och vill ändra dig, kan du under hela ansökningsperioden gå in i e-tjänsten och ändra önskemålet alternativt skicka in en ny pappersblankett.

Kommunen får inte ta hänsyn till önskemål om att vissa barn ska placeras vid samma skola eller i samma klass. Har du önskemål om att ditt barn ska hamna tillsammans med andra barn, får du ta upp det längre fram med den skola där ditt barn placerats.

När får jag mitt antagningsbesked?

Senast den 1 mars 2024 får du besked om var ditt barn har fått skolplacering.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att alla skolpliktiga barn har en skolplacering. Om du inte lämnar önskemål kommer kommunen att besluta om skolplacering utifrån barnets folkbokföringsadress.

Spelar det någon roll när under ansökningsperioden jag lämnar önskemål?

Ansökningsdatum påverkar inte ditt barns skolplacering så länge önskemålet görs under perioden 15 januari 2024 och 4 februari 2024.

Ja du kan önska flera skolor.

Har jag rätt till en plats på den skola jag önskat?

Det är inte säkert att en elev får plats vid den skola som vårdnadshavare har önskat men att aktivt önska skola ökar chanserna för att ditt barn ska få plats på den skola du önskar.

Vad händer när jag fått mitt beslut?

Eleven skrivs in vid den skola där eleven har fått placering. Skolan kommer att bjuda in dig till ett föräldramöte där du får veta mer inför skolstarten.

Är du inte nöjd med placeringen kan du överklaga beslutet. Information om hur du gör finns på beslutet. Du kan också önska skolbyte. Perioden för att önska skolbyte sker i april.

Du kan alltid vända dig till kommunens Servicecenter för att få hjälp. Du kan kontakta servicecenter måndag till fredag 08.00 till 16.00 på telefonnummer 0586-610 00. Om servicecenter inte har svar på din fråga skickar de frågan vidare till handläggare vid skolförvaltningen för besvarande.

Hur ansöker jag om fotbollsprofil på Österledsskolan?

Du som är intresserad av fotbollsprofil söker Österledsskolan i ditt skolval och mejlar sedan din intresseanmälan för fotbollsprofil till skolans rektor, anton.ericsson@karlskoga.se. Urval kan ske om det är ett högt söktryck till profilen.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?