Till Karlskogas startsida

Möt våra elever: Phalarat

Elev kollar in i kameran och ler med andra elever i bakgrunden

Phalarat läser gymnasiekurser på vuxenutbildningen i Karlskoga.

Varför läser du gymnasiekurser? Vad är dina drömmar och mål efter avslutad utbildning?

Jag har sedan tidigare en universitetsutbildning inom IT och har arbetat som programmerare under flera år. På senare tid har jag känt att jag vill byta inriktning och istället arbeta med människor. Av den anledningen har jag börjat läsa Svenska som andraspråk 3. Språket är en viktig del om jag ska arbeta med människor.

Vad är det bästa med att läsa gymnasiekurser?

Vi har väldigt bra kontakt med våra lärare. De hjälper oss både med våra studier men även med vad som händer efter avslutad utbildning. Vi bygger ett kontaktnät och får information och hjälp att nå det vi vill göra när vi är klara med våra studier.

Att läsa på distans kontra att läsa på plats, vad skiljer sig? Vad är fördelar och nackdelar?

Jag ser bara fördelar med att studera på plats. Jag har tidigare studerat på distans och här får jag ett helt annat stöd av lärare i mina studier. Jag känner också att kontakten till de andra eleverna blir mycket bättre när jag studerar på plats, vi hjälper varandra.

Hjälpte informationen på denna sida dig?