Till Karlskogas startsida

Gymnasiekurser

Gymnasiekurser inom vuxenutbildningen motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Utbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger ofta på varandra.

Gymnasiekurser inom den kommunala vuxenutbildningen är till för dig som vill:​

  • Påbörja gymnasiestudier.​
  • Avsluta dina gymnasiestudier.​
  • Komplettera dina gymnasiebetyg för att få behörighet till högre utbildning.​

Du kan söka till gymnasiekurser inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller när du har gått klart gymnasieskolan. Du kan inte söka till kurser som du redan är godkänd i. Din hemkommun ska vara Karlskoga eller Degerfors.

Studera på plats i skolan

Kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi läses på plats i skolan, dagtid.* Kurserna läses på 20 veckor, från augusti till december eller från januari till maj. Ansökan till kurserna är öppen två gånger per år, i november för starten i januari och i maj för starten i augusti.

Dagkurs: Du ingår i en studiegrupp med schemalagda ämneslektioner varje vecka där vi arbetar med kursinnehållet. Du förväntas närvara på lektioner och delta aktivt, både i studiegrupp och på vår lärplattform. Utöver lektionstid krävs det även att du studerar på egen hand och arbetar med materiel och uppgifter.

Inom dagkursens upplägg finns det möjlighet till ett individuellt studieupplägg för dig som arbetar heltid på dagtid och inte kan delta på lektioner. Istället för schemalagda lektioner förväntas du följa din individuella planering och delta aktivt på lärplattformen. Detta upplägg bygger på självstudier med stöd av lärarhandledning.

Du behöver ha tillgång till dator för att delta i kursen. Materiel såsom planering, instruktioner samt övningsuppgifter finns tillgängligt på vår lärplattform. Utöver lektionstid och studier på egen hand krävs närvaro på skolan vid examinationsuppgifter, laborationer, muntliga redovisningar samt nationella prov.

Kurserna läses på deltid. En kurs på 20 veckor motsvarar en studietakt på 25%. ​Läs mer om heltid- och deltidsstudier under rubriken "Omfattning och studietakt".

*Engelska 7, Matematik 4 och matematikkurser som ej har tillräckligt många sökande kommer enbart att ges på distans.

Studera på distans​ (gäller alla våra övriga kurser)

Alla våra gymnasiekurser - förutom kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi* - läses på distans via utbildningsföretaget Hermods. Kurserna läses på 10 veckor, från januari till mars, från mars till maj, från augusti till oktober eller från oktober till december. Ansökan till kurserna är öppen fyra gånger per år, i februari, maj, september och november.

*Engelska 7, Matematik 4 och matematikkurser som ej har tillräckligt många sökande kommer enbart att ges på distans.


När du har kommit in på en distanskurs kommer du att få ett mail med inloggningsuppgifter till Hermods lärplattform Novo, senast en vecka innan studieperioden som du sökt till startar. I Novo hittar du de kurser du är antagen till. Tänk på att skaffa läroböcker till de kurser du är antagen till i god tid innan kursstart. Vilka läroböcker du behöver hittar du på Hermods hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs mer om hur det fungerar att studera på distans Öppnas i nytt fönster. hos oss på vår hemsida.

Om du har frågor om läroböcker eller inloggning till Hermods lärplattform Novo ska du kontakta Hermods studerandeservice: E-post: studerandeservice@hermods.se Telefon: 010-142 10 00

Så fungerar ansökan och antagning​

Du ansöker till våra gymnasiekurser via vår digitala ansökan på hemsidan. Ansökan är öppen fyra gånger per år. OBS! Kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi går bara att söka två gånger per år, i november och i maj.

Om du är behörig, har bifogat dina tidigare betyg i ansökan och har sökt via vår digitala ansökan på hemsidan börjar du studera när studieperioden som du sökt till startar. ​

Besked om antagning​

Vi skickar inte ut något antagningsbesked via post eller mail. Logga in på vår digitala ansökan och tryck på "Mina kurser". Du får då upp en grå ruta där dina sökta kurser finns med. Efter kursens namn ser du om du är antagen eller inte. ​

Studieekonomi​

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuella läroböcker bekostar du själv. Din studietakt påverkar hur mycket studiemedel du kan få från CSN. Du måste studera på minst 50% för att kunna söka studiemedel. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.

Lista över våra gymnasiekurser


Tabell

Kurs

Undervisning

Poäng

Förkunskapskrav

Information

Biologi 1

På plats, 20 v

100


Ges höstterminer

Biologi 2

På plats, 20 v

100

Betyg i Biologi 1

Ges vårterminer

Engelska 5

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-engelska


Engelska 6

På plats, 20 v

100

Betyg i Engelska 5


Engelska 7

Distans, 10 v

100

Betyg i Engelska 6


Etnicitet och kulturmöten

Distans, 10 v

100Filosofi 1

Distans, 10 v

50Fysik 1a

Distans, 10 v

150Fysik 2

Distans, 10 v

100

Betyg i Fysik 1a


Geografi 1

Distans, 10 v

100Geografi 2

Distans, 10 v

100

Betyg i Geografi 1


Komvuxarbete samhällsvetenskap/humaniora

Distans, 10 v

100


Kursen motsvarar Gymnasiearbete SA/HU/ES/EK

Historia 1a1

Distans, 10 v

50Historia 1a2

Distans, 10 v

50

Betyg i Historia 1a1


Historia 1b

Distans, 10 v

100


Kursen motsvarar Historia 1a1+1a2

Historia 2a

Distans, 10 v

100

Betyg i Historia 1b eller 1a1+1a2


Historia 3

Distans, 10 v

100

Betyg i Historia 2a


Kemi 1

Distans, 10 v

100Kemi 2

Distans, 10 v

100

Betyg i Kemi 1


Matematik 1a

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-matematik

Kursen motsvarar Matematik 1b/1c

Matematik 1b

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-matematik

Kursen motsvarar Matematik 1a/1c

Matematik 1c

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-matematik

Kursen motsvarar Matematik 1a/1b

Matematik 2a

På plats, 20 v

100

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

Kursen motsvarar Matematik 2b/2c

Matematik 2b

På plats, 20 v

100

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

Kursen motsvarar Matematik 2a/2c

Matematik 2c

På plats, 20 v

100

Betyg i Matematik 1a, 1b eller 1c

Kursen motsvarar Matematik 2a/2b

Matematik 3b

På plats, 20 v

100

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c

Kursen motsvarar Matematik 3c

Matematik 3c

På plats, 20 v

100

Betyg i Matematik 2a, 2b eller 2c

Kursen motsvarar Matematik 3b

Matematik 4

Distans, 10 v

100

Betyg i Matematik 3b eller 3c


Naturkunskap 1a1

På plats, 10 v

50


Ges period 1 och 4

Naturkunskap 1a2

På plats, 10 v

50

Betyg i Naturkunskap 1a1

Ges period 2 och 5

Naturkunskap 1b

På plats, 20 v

100


Kursen motsvarar Naturkunskap 1a1 +1a2

Naturkunskap 2

På plats, 20 v

100

Betyg i Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2


Psykologi 1

Distans, 10 v

50Religionskunskap 1

Distans, 10 v

50Samhällskunskap 1a1

Distans, 10 v

50Samhällskunskap 1a2

Distans, 10 v

50

Betyg i Samhällskunskap 1a1


Samhällskunskap 1b

Distans, 10 v

100


Kursen motsvarar Samhällskunskap 1a1 +1a2

Samhällskunskap 2

Distans, 10 v

100

Betyg i Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2


Samhällskunskap 3

Distans, 10 v

100

Betyg i Samhällskunskap 2


Sociologi

Distans, 10 v

100

Distans, 10 v


Svenska som andraspråk 1

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-svenska som andraspråk


Svenska som andraspråk 2

På plats, 20 v

100

Betyg i Svenska som andraspråk 1


Svenska som andraspråk 3

På plats, 20 v

100

Betyg i Svenska som andraspråk 2


Svenska 1

På plats, 20 v

100

Betyg i grundskole-svenska


Svenska 2

På plats, 20 v

100

Betyg i Svenska 1


Svenska 3

På plats, 20 v

100

Betyg i Svenska 2


Omfattning och studietakt

Om du vill läsa gymnasieskurser som motsvarar heltidsstudier ska du läsa kurser motsvarande 200 poäng på 10 veckor, eller 400 poäng på 20 veckor. Se kursutbudslistan ovan för att se hur många poäng varje kurs motsvarar. I tabellen nedan ser du en översikt över vilken studietakt du får beroende på hur många poäng du läser i förhållande till hur lång studieperioden är. Observera att nästan alla kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturkunskap och biologi enbart går att läsa på 20 veckor.

Översikt över olika studietakter

Antal sökta poäng

Studieperiodens längd

Studietakt

200 poäng

10 veckor

Heltidsstudier, 100%

150 poäng

10 veckor

Deltidsstudier, 75%

100 poäng

10 veckor

Deltidsstudier, 50%

50 poäng

10 veckor

Deltidsstudier, 25%

400 poäng

20 veckor

Heltidsstudier, 100%

300 poäng

20 veckor

Deltidsstudier, 75%

200 poäng

20 veckor

Deltidsstudier, 50%

100 poäng

20 veckor

Deltidsstudier, 25%

Vanliga frågor och svar

Kan jag jobba och studera samtidigt?

Ja, om du ska läsa kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, biologi eller naturkunskap och jobbar på dagtid och inte har möjlighet att närvara på alla lektioner kommer vi att erbjuda handledning andra tider. Du gör upp dina handledningstider med din lärare. Alla examinerande uppgifter och prov sker på plats på skolan och då är det obligatorisk närvaro.
Om du ska läsa någon av våra övriga kurser läser du helt och hållet på distans. Det går bra att kombinera studierna med jobb så länge du känner att du hinner med både jobb och studier samtidigt.

Kan jag studera kurserna på distans?

De kurser som ges på plats kan du inte läsa på distans.
Men om du arbetar dagtid erbjuder vi ett individuellt studieupplägg med handledning andra tider.
Du gör upp dina handledningstider med din lärare.

Hur många lektioner har jag varje vecka?

Du kommer ha mellan två och sex lektionstillfällen per 100-poängskurs och vecka, om du läser de kurser vi erbjuder på plats i skolan.
Om du läser på distans via Hermods så har du inga schemalagda lektioner. Då jobbar du istället med inlämingsuppgifter. Varje inlämningsuppgift har en deadline.

Hur mycket tid behöver jag lägga på mina studier utöver lektionerna?

Du kan räkna med att lägga minst lika mycket tid hemma som du är på plats i skolan för dina studier, om du läser de kurser vi erbjuder på plats i skolan.

Hur många kurser studerar jag om jag vill läsa heltid?

Då studerar du fyra 100-poängskurser på 20 veckor eller 200 poäng på 10 veckor. Till exempel Svenska 1, Naturkunskap 1b, Engelska 5 och Matematik 1b. Då blir det 400 poäng sammanlagt under en termin.

När och hur vet jag om jag har blivit antagen?

Du ser ditt antagningsbesked någon vecka efter att ansökan har stängt genom att logga in i vår digitala ansökan.

Vad gör jag om jag behöver extra hjälp med mina studier?

Det erbjuds handledning för de som känner att de behöver extra hjälp. Om du studerar på distans via Hermods så har du tillgång till en studiecoach här på skolan som kan stötta dig.

Måste jag köpa kursmaterialet själv?

Ja, läroböcker och anteckningsmaterial måste du bekosta själv. Du måste också ha tillgång till dator.

Vad händer om jag blir sjuk och missar lektioner?

Du kommer att hitta allt material i vårt digitala klassrum så du kan studera det i efterhand och ta ikapp det som du har missat.

Var kommer jag ha mina lektioner?

Du som ska studera på plats kommer att ha dina lektioner på Kunskapens hus, Värmlandsvägen 23, Karlskoga. Laborativa lektioner kommer att vara på Möckelngymnasiet.

Information

Förkunskapskrav

För inledande kurser i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska krävs godkänt grundskolebetyg i respektive ämne. För påbyggnadskurser krävs betyg i underliggande kurser.

Se listan över våra gymnasiekurser ovan för att se vilka förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

Kursernas innehåll

Om du vill veta vilket innehåll våra gymnasiekurser har kan du hitta den informationen på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att söka upp den kurs du vill få information om.

Ansökan ​

Du ansöker via vår digitala ansökan på hemsidan när ansökningsperioderna är öppna, se Ansök till grundskole- och gymnasiekurser.

Hjälpte informationen på denna sida dig?