Till Karlskogas startsida

INSTÄLLD! Avancerad CNC-tekniker - Blått certifikat

Två medarbetare står vid CAD-maskin

Den avancerade tillverkningsindustrin är en av Sveriges viktigaste branscher och tillgången på kvalificerad arbetskraft är avgörande för branschens framtid. Vår utbildning Avancerad CNC-tekniker - Blått certifikat är framtagen i nära samarbete med industriföretagen i Karlskoga med omnejd.

Yrkeshögskolan Karlskoga erbjuder en ny industriutbildning, Avancerad CNC-tekniker – Blått certifikat. Utbildningen ger dig både grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom skärande bearbetning. I utbildningen ingår även kurser i projektledning, LEAN och produktionskunskap. I utbildningen ingår det 22 veckors praktik på utvalda industriföretag inom yrkesområdet. Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen med inrikting CNC-teknik.

Utbildningens omfattning

Ubildningen omfattar bland annat:
 • Programmering och hantering av CNC-styrda verktygsmaskiner
 • Produktionskunskap samt ritningsläsning, toleranser och mätteknik
 • Verkstadsteknik och materiallära
 • Beredning, styrning och optimering av produktion
 • Beredning produktionsunderlag med moderna CAD/CAM verktyg.

Efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:
 • Kvalificerad CNC-tekniker med blått certifikat
 • Kvalificerad CNC-tekniker/operatör
 • CAD/CAM – beredare
 • Produktionsberedare/produktionsplanerare

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som:
 • vill satsa på ett arbete inom modern tillverkningsindustri.
 • vill läsa en eftergymnasial utbildning som kombinerar teori med praktiska moment i verkstadmiljö.
 • är yrkesverksam inom området och vill fördjupa dina kunskaper.

Vad är Blått certifikat?

CNC Teknik2017 är den spånskärande bearbetningsbranschens system för validering och certifiering av kompetens som krävs för konkurrenskraftig produktion. Systemet säkerställer skärteknisk kompetens på tre nivåer. Blått certifikat ligger på nivå 2 och säkerställer grundförståelsen för beredningsteknik och en yrkeskompetens för att självständigt kunna planera beredningsarbetet samt göra relevanta val och beräkningar för en fungerande bearbetningsprocess.

Förkunskapskrav

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig direkt till oss på skolan om du har frågor om din ansökan.

Förkunskapskrav - behörighet

Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ovanstående punkt.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning eller
 • Du har genom svensk- eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav

Utbildningsanordnaren kan ställa krav på särskilda förkunskaper och villkor utöver grundläggande behörighet. Du ska ha lägst betyg E/3/G i någon av följande kurser på gymnasialnivå eller motsvarande kunskaper:

 • Datorstyrd Produktion 1

eller

 • Produktionskunskap 1
 • Produktionsutrustning 1

eller

 • Kunskaper och kompetenser motsvarande grönt certifikat inom CNC.

Så fungerar ansökan och antagning

Ansökan

Ansökan sker digitalt via yh-antagning.se (se länk på denna sida). Kom ihåg att du ska bifoga dina tidigare betyg, intyg och eventuella arbetsgivarintyg tillsammans med din ansökan. Om du saknar de rätta förkunskapskraven och om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns det ändå en möjlighet att bli antagen om du bedöms ha tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.​

Besked om antagning​

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​
Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats. Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Viss skyddsutrustning tillhandahålls av skolan. Du får skyddsskor, skyddsglasögon, hörselskydd samt t-shirt och sweatshirt. Arbetsbyxor bekostar du själv.

Kurser som ingår i utbildningen​

Kurser som ingår i Avancerad CNC-tekniker - Blått certifikat

Kurser

Poäng

Aktivt & innovativt medarbetarskap

10

Automationsteknik

10

Avancerad CAD/CAM-teknik

20

Avancerad CNC-teknik

60

Avancerad produktionskunskap

10

CAD/CAM-teknik

40

CNC-teknik

50

Examensarbete

20

Lärande i arbete 1

30

Lärande i arbete 2

40

Lärande i arbete 3

40

Produktionskunskap

15

Projektledning & projektmetodik

10

Verkstadsteknik & materiallära

30

Yrkesinriktad matematik

15

Totalt

400 YHP

Kort fakta om utbildningen

 • Omfattning: ​400 YH-poäng​
 • Ansökan öppnar: Inställd omgång
 • Ansökan stänger: Inställd omgång
 • Utbildningen startar: 9 september 2024
 • Utbildningen slutar: 15 maj 2026
 • Studietakt: 100%
 • Utbildningslängd: 2 år
 • Studieform: På plats, dagtid. Drygt 25% av utbildningen sker på en arbetsplats i form av LIA (Lärande i arbete).

Hjälpte informationen på denna sida dig?