Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

I april: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Junibacken

Junibacken består av dagbarnvårdare Lena Bergenheim, Jane Olsson, Maria Larsen och Annica Nilsson.

Ett nyckelord för vår verksamhet är vardagspedagogik som vi bedriver till större delen i våra hem. En lugn miljö där varje barn har möjlighet att bli sedd och få stimulans utifrån sin utvecklingsnivå.

Stort fokus ligger på barnens språkutveckling.

Vi träffas regelbundet så att barnen får umgås i en större grupp. Detta skapar trygghet mellan barnen och oss vuxna, vilket också bidrar till ett väl fungerande vikariesystem

Vår lokal ligger på Murarvägen på Skranta med närhet till lekparker och grönområden.

Vi prioriterar utevistelse i skog och mark. Ofta har vi matematik som tema och använder oss av naturens eget material. Vi följer Förskolans läroplan utifrån målen: lek, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation. Till vår hjälp har vi teknikmaterial och böcker samt att vi gör olika slags experiment tillsammans med barnen.

All personal är utbildad i ICDP – Vägledande samspel.

Uppdaterad 2018-09-27