Till Karlskogas startsida

Prövning grundskolekurser

Att göra en prövning innebär att du, utan att vara inskriven i en kurs, prövar dina kunskaper mot Skolverkets mål och kunskapskrav för den aktuella kursen.

Du gör alltså ett prov på hela kursens innehåll, delkurs 4. En genomförd prövning i grundkurser resulterar i ett betyg (godkänt: G, icke godkänt: IG).

Prövning våren 2025

Vi erbjuder prövning i:

  • Engelska grundläggande, delkurs 4, GRNENGD
  • Matematik grundläggande, delkurs 4,GRNMATD
  • Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4, GRNSVAD

  • Svenska grundläggande, delkurs 4, GRNSVED,
    via distansleverantör NTI-skolan.

En prövning kostar 500 kronor per kurs, oavsett om du har betyg i kursen eller inte.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 april klockan 23.59.

Anmälan till prövning

Anmälan är stängd. Information om nästa prövningstillfälle meddelas ovan under november/december 2024.

Hjälpte informationen på denna sida dig?