Till Karlskogas startsida

Prövning gymnasiekurser

Att göra en prövning innebär att du, utan att vara inskriven i en kurs, prövar dina kunskaper mot Skolverkets centrala innehåll och betygskriterier för den aktuella kursen.

En genomförd prövning i gymnasiekurser resulterar i ett betyg (godkända betyg: A, B, C, D, E, icke godkänt betyg: F).

Under hösten 2024 erbjuds inte möjligheten att göra en prövning vid Vuxnas lärande i Karlskoga. Finns behov av hjälp med din studieplanering, kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Du har möjlighet att göra prövning i andra kommuner.

Prövning våren 2025

Anmälan är öppen mellan 1- 15 februari 2025.

Prövningen kommer att ske under vårterminen i god tid innan sista komplettering till universitet/högskola, (20 juni 2025).

Observera att vi enbart erbjuder prövningar i de kurser som ingår i vårt kursutbud. Du kan se vilka gymnasiekurser Lista över gymnasiekurser som ingår i vårt kursutbud på hemsidan.

Vi kommer att ha begränsat antal platser till respektive kurs.

En prövning kostar 500 kronor per kurs, oavsett om du har betyg i kursen eller inte.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 februari klockan 23.59.

Hjälpte informationen på denna sida dig?