Till Karlskogas startsida

Prövning SFI

Att göra en prövning innebär att du, utan att vara inskriven i en kurs, prövar dina kunskaper mot Skolverkets mål och kunskapskrav för den aktuella kursen.

En genomförd prövning resulterar i ett betyg (G=godkänt eller IG=icke godkänt). Du gör alltså ett prov på hela kursens innehåll.

Prövningen består dels av ett nationellt prov och ett prövningsprov. Prövningen är uppdelad på två veckor. Du måste få godkänt på det nationella provet för att få genomföra nästa prövningsprov. Annars avbryts prövningen.

 

Prövning i SFI under 2024

Prövningen genomförs mellan 30 september - 11 oktober 2024.

Avgift

En prövning kostar 500 kronor per kurs.

Efter anmälan får du ett mejl med information om hur du ska betala för prövningen. Uteblir betalningen stryks din anmälan. Om du har anmält dig och betalat för en prövning återbetalas inte pengarna om du inte kommer till prövningen.

Om du har ett IG-betyg eller ett F-betyg i genomförd kurs som du vill göra en prövning i kostar prövningen ingenting. Du måste då skicka ett betygsdokument till provningar@karlskoga.se när du gör din anmälan för att visa att du har ett underkänt betyg i kursen sedan tidigare.

Prövningsöversikt

När du har betalt eller skickat in ditt betyg kommer du att få en bekräftelse på mejl.
Läraren som är ansvarig för prövningen kontaktar dig via mejl med kallelse till dina prov. Proven kan vara uppdelade på flera dagar. Du får dina resultat samma vecka som du har genomfört provet.

Anmälan till prövning

Anmälan till prövning i SFI är öppen mellan 5 - 16 augusti 2024

Du anmäler dig via formuläret nedan. Kontrollera att du har anmält dig till rätt prövningskurs och att dina person- och kontaktuppgifter är korrekta i anmälan innan du skickar den.

Hjälpte informationen på denna sida dig?