Till Karlskogas startsida

Barnskötare

Barnskötare sitter framför grupp med barn på golvet

Vill du arbeta med barn? Tycker du att det är viktigt att ge barn en trygg och stimulerande vistelse på förskolan? Då kanske barnskötarutbildningen är något för dig!

Som barnskötare arbetar du tillsammans med förskollärare och annan personal för att ge barn i förskolan en trygg omsorg som främjar lärande och utveckling.

Att vara med i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, exempelvis utomhus, i kreativ lek och i sagostunder. Utevistelse och verksamhet i naturen är en självklar del i såväl utbildning som i arbetet på en förskola. I yrket ingår även att ha kontakt och en god dialog med barnens vårdnadshavare. Du kommer också vara delaktig i att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med kollegor.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper i pedagogiskt arbete. Du får träna på att planera, leda och utvärdera olika aktiviteter och träna på dina egna ledaregenskaper.Du får kunskaper om barns utveckling, lärande, behov, rättigheter och de styrdokument som styr förskolans verksamhet och aktiviteter.

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment och sker både enskilt och i grupp. En viktig del som ingår i utbildningen är apl, arbetsplatsförlagt lärande. Apl sker i samarbete med skolan och den förskola du kommer att vara på. För att få genomföra apl inom barnomsorg krävs utdrag ur polisens belastningsregister.

Du studerar på heltid och detta innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning i skolan. Du förväntas även studera hemma på kvällstid eller på helger. Dator är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

För vem passar utbildningen

Utbildningen passar dig som är intresserad av att utveckla kunskaper för att kunna arbeta inom förskolans verksamhet. Du ska vara intresserad av att utveckla ditt ledarskap, trivas med att jobba i samverkan med andra och givetvis ha ett genuint intresse för barns utveckling och lärande.

Att arbeta inom förskolans verksamhet innebär oregelbunden arbetstid där du ibland börjar dagen tidigt då förskolan öppnar (runt klockan 06.00) och ibland är med vid stängning (runt klockan 18.00).

Godkända betyg från gymnasiet i:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Du måste bifoga en kopia på dina betyg/intyg tillsammans med din ansökan som styrker dina kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen

Kurser som ingår i utbildningen

Kurs

Poäng

Kurskod

Ämne: PedagogikBarns växande och lärande

100

PEDBAS0 ​

Lärande och utveckling

100

PEDLÄR0

Pedagogiska teorier och praktiker

100

PEDPED0

Pedagogiskt ledarskap

100

PEDPEG0 ​

Kommunikation

100

PEDKOU0 ​

Ämne: SpecialpedagogikSpecialpedagogik 1

100

SPCSPE01 ​

Ämne: Pedagogiskt arbetePedagogiskt arbete

200

PEGPEA0 

Skapande verksamhet

100

PEGSKP0 ​

Ämne: SociologiEtnicitet och kulturmöten

100

SOIETN0 ​

Ämne: NaturguidningNaturguidning

100

NAGNAT01

Ansökan

Ansökan görs via hemkommunen. Om du inte bor i Karlskoga ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på Komvux i den kommun du är folkbokförd i. Ansökningsblanketten hittar du längst ned på denna sida under rubriken "Läs mer".

Så fungerar antagningen​

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen. Urvalet sker enligt Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Besked om antagning​

Alla som har ansökt till utbildningen får ett besked oavett om du är antagen eller inte. Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi​

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.

Kort fakta om utbildningen

 • Omfattning: 1100 poäng
 • Ansökan öppnar: 5 april 2024
 • Ansökan stänger: 15 maj 2024
  Bifoga gärna arbetsintyg eller rekommendationsbrev från arbetsgivare
 • Utbildningen startar: 19 augusti 2024
 • Utbildningen slutar: 6 juni 2025
 • Studietakt: 100%
 • Utbildningslängd: 42 veckor.
 • Nivå: Gymnasial nivå. På plats med APL (praktik) 15 % av utbildningstiden. För att genomföra APL inom barnomsorg krävs utdrag ur polisens belastningsregister.

Hjälpte informationen på denna sida dig?