Till Karlskogas startsida

Barnskötare

Barnskötare sitter framför grupp med barn på golvet

Vill du arbeta med barn? Tycker du att det är viktigt att ge barn en trygg och stimulerande vistelse på förskolan? Då kanske barnskötarutbildningen är något för dig!

Om utbildningen ​

Uppdraget som barnskötare är att tillsammans med förskollärare och övrig personal erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande. Förskolans verksamhet bedrivs både inomhus och utomhus. I förskolan går barn från ett års ålder tills de börjar förskoleklass. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Under din utbildning till barnskötare kommer du att lära dig ett nytt yrke och 70­ procent av din utbildning sker direkt på en förskola. Resterande 30 procent av utbildningen genomförs på skolan. Din utbildning planeras och genomförs med stöd av en yrkeskunnig handledare på den förskola du kommer att tillhöra samt lärare från vuxenutbildningen.

I utbildningen får du lära dig pedagogik samtidigt som du får träna på att möta barn i deras utveckling. Du får möjlighet att öva och tillämpa samarbete och kommunikation. Genom att lära dig planera, organisera, leda och utvärdera olika aktiviteter kommer du att utveckla dina ledaregenskaper.

I utbildningen varvas teori och praktik och studierna sker både i grupp och enskilt. Du studerar på heltid och detta innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning i skolan. Du förväntas även studera hemma på kvällstid eller på helger. Dator är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

För vem passar utbildningen? ​

Utbildningen passar dig som har en kortare utbildningsbakgrund och som är intresserad av att jobba som barnskötare.

Kurser som ingår i utbildningen

Tabell för kurser

Kursnamn

Poäng

Kurskod

Etnicitet och kulturmöten

100

SOIETN0 ​

Grundläggande vård och omsorg

100

GRUGRD0

Hälsopedagogik

100

HALHAL0 ​

Kommunikation

100

PEDKOU0 ​

Barns lärande och växande

100

PEDBAS0 ​

Skapande verksamhet

100

PEGSKP0 ​

Pedagogiskt ledarskap

100

PEDPEG0 ​

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01 ​

Pedagogiskt arbete

200

PEGPEA0 ​

Pedagogiska teorier och praktiker

100

PEDPED0

Antagning och Studieekonomi

Så fungerar antagningen

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen. Urvalet sker enligt Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Besked om antagning

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.
Länk till CSN finns under 'Läs mer' längst ner på sidan.

Förkunskapskrav

Godkända grundskolebetyg från årskurs 9 i:

 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Matematik

Alternativt godkända betyg från kommunal vuxenutbildning i:

 • Svenska/Svenska som andraspråk, delkurs 4, på grundläggande nivå
 • Matematik, delkurs 3, på grundläggande nivå

Du måste bifoga en kopia på dina betyg/intyg tillsammans med din ansökan som styrker dina kunskaper.

Ansökan

Ansökan är stängd. ​Utbildningen är pågående. Bevaka vår hemsida för att se när nästa ansökningsperiod öppnar.

Kort fakta om utbildningen

 • Omfattning: 1100 poäng ​
 • Utbildningslängd: 44 veckor. Inget studieuppehåll under sommaren.
 • Studietakt: 100%, heltidsstudier.
 • Nivå: Gymnasial nivå. ​30% på plats, 70% lärlingspraktik ​på arbetsplats.
 • Utbildningen börjar: 2023-01-30
 • Utbildningen slutar: 2023-12-01
 • Ansökan öppnar: 2022-09-30
 • Ansökan stänger: 2022-12-05

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?