Till Karlskogas startsida

Undersköterska

Elev läser bok med två elever i bakgrunden.

Sveriges vanligaste jobb är inte vilket jobb som helst.

Kanske har du en dröm om att jobba med något som varje dag är meningsfullt och livsviktigt? Kanske har du en längtan efter att byta bransch och förverkliga dina drömmar? Studera till undersköterska via Vuxnas lärande och du har goda möjligheter att snabbt få ett betydelsefullt jobb!

På Vuxnas lärande jobbar vi kontinuerligt med att utveckla våra utbildningar och möta upp arbetsmarknadens behov. Behovet av undersköterskor är stort. Kommuner, landsting och privata arbetsgivare över hela landet frågar efter utbildade undersköterskor.

Om utbildningen

I samråd med arbetsgivare förändrar vi nu upplägget av utbildningen och även våra antagningskrav. Utbildningen, med start i januari 2024, är förlagd över tre terminer. Studierna bedrivs på heltid och innefattar teoretiska kurser inom bland annat sjukvårdslära, omvårdnad, anatomi och fysiologi, psykologi och social omsorg. Dessutom ingår praktiska övningar i metodrum och praktik (APL- arbetsplatsförlagt lärande).

Utbildningen till undersköterska ger dig kunskap om många olika områden inom vård och omsorg. Du lär dig att utveckla förmågor som att vara lyhörd, vara kreativ samt inta ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Du får en bred kompetens som kommer att vara värdefull och avgörande i dina möten med människor i livets olika skeden. Arbetet innebär nära kontakt med människor, från olika kulturer och som ibland har sjukdomar som påverkar deras sätt att kommunicera eller fungera i vardagen. Dina arbetsinsatser kommer att vara mycket värdefulla och livsviktiga för många.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom vård och omsorg. Vård- och omsorgsutbildningen på Vuxnas lärande är en del av Vård- och omsorgscollege. För dig som elev innebär det bland annat att du har möjlighet att ta ut diplom efter utbildningen. För att jobba som undersköterska inom regionen måste du ha ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

För vem passar utbildningen

Undersköterska är ett yrke som passar dig som vill jobba med människor i behov av vård och omsorg. Som utbildad undersköterska kan du jobba på sjukhus, vårdcentral, inom hemtjänsten, på äldreboende samt inom psykiatri och LSS. Du behöver vara inställd på ett arbete där du har en hälsa som klarar av belastning i samband med vårdtagares omvårdnad och förflyttning. Du behöver också ha förutsättningar till anställning där dag- kvälls- och nattarbete förekommer.

Du möter både kvinnor och män, gamla som unga. Ingen människa är den andra lik och du behöver kunna förstå vårdtagarens situation och bemöta varje människa utifrån alla människors lika värde.

Om yrket

Undersköterska är ett yrke som passar dig som vill jobba med människor i behov av vård och omsorg. Som utbildad undersköterska kan du jobba på sjukhus, vårdcentral, inom hemtjänst, på äldreboende samt inom psykiatri och LSS. Arbetet innebär nära kontakt med människor, ibland från olika kulturer och som ibland har sjukdomar som påverkar deras sätt att kommunicera eller fungera i vardagen.

Förkunskapskrav

Godkänt grundskolebetyg från årskurs 9 i:

 • Matematik eller Matematik delkurs 4 på grundläggande nivå från vuxenutbildning.

Godkända betyg från gymnasiet i:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1

Du måste bifoga en kopia på dina betyg/intyg tillsammans med din ansökan som styrker dina kunskaper.

Kurser som ingår i utbildningen

Kurser som ingår i utbildningen till undersköterska

Kurs

Poäng

Kurskod

Anatomi och fysiologi 1

50

ANOANA01

Anatomi och fysiologi 2

50

ANOANA02

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

FUTFUN01

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

FUTFUN02

Gerontologi och geriatrik

100

GERGER0

Hälso- och sjukvård 1

100

HAOHAL01

Hälso- och sjukvård 2

100

HAOHAL02

Omvårdnad 1

100

OMVOMV01

Omvårdnad 2

100

OMVOMV02

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Psykiatri 2

100

PSYPSK02

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Social omsorg 1

100

SOASOC01

Social omsorg 2

100

SOASOC02

Vård- och omsorg specialisering

100

VADVAD00S

Totalt:

1350


Antagning och studieekonomi

Så fungerar antagningen​

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen. Urvalet sker enligt Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Besked om antagning​

Alla som har ansökt till utbildningen får ett besked oavett om du är antagen eller inte. Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi​

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.

Kort fakta om utbildningen

 • Omfattning: 1350 poäng
 • Ansökan öppnar: 5 april 2024
 • Ansökan stänger: 15 maj 2024
  Bifoga gärna arbetsintyg eller rekommendationsbrev från arbetsgivare
 • Utbildningen startar: 12 augusti 2024
 • Utbildningen slutar: 26 december 2025
 • Studietakt: 100%
 • Utbildningslängd: 60 veckor. OBS! Studieuppehåll veckorna 23-32 (2025).
 • Nivå: Gymnasial nivå. På plats med APL (praktik) 15% av utbildningstiden. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?