Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Undersköterska

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som leder till ett meningsfullt arbete för dig som tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger dig en bred kompetens för ett arbete, där du möter människor i olika situationer.​ Efter godkänd utbildning kan du söka arbete inom verksamheterna hälso-sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och funktionshinderområdet.

Om utbildningen: ​

På Vuxnas lärande bedriver vi utbildning inom vård och omsorg med hög kvalitet. För att bli behörig som undersköterska i kommunal- och landstingsverksamhet ska man läsa kurser motsvarande minst 1 500 poäng.

I vissa omvårdnadskurser ingår arbetsplatsutbildning, APL, såväl inom äldreomsorgen, psykiatrin, funktionshinderområdet och på sjukhuset. Din praktiktid blir anpassad till verksamhetens arbetstider. Under APL-perioden besöker din lärare dig för handledning i den kliniska verksamheten. Utbildningen bedrivs som närstudier och föreläsningar varvas med individuella/grupparbeten, självstudier och praktiska övningar. Du förväntas även studera hemma på kvällstid eller på helger. Dator är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

För vem passar utbildningen? ​

Den här utbildningen passar dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vården. Du får lära dig de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, som vård- och omsorgspersonal och med funktionshindrade.

Kurser som ingår i utbildningen

 

Kurs

Poäng

Kurskod

Anatomi och fysiologi 1

50

ANOANA01

Anatomi och fysiologi 2

50

ANOANA02

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

FUTFUN01

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

FUTFUN02

Gerontologi och geriatrik

100

GERGER0

Hälso- och sjukvård 1

100

HAOHAL01

Hälso- och sjukvård 2

100

HAOHAL02

Omvårdnad 1

100

OMVOMV01

Omvårdnad 2

100

OMVOMV02

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Psykiatri 2

100

PSYPSK02

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Social omsorg 1

100

SOASOC01

Social omsorg 2

100

SOASOC02

Vård- och omsorg specialisering

100

VADVAD00S

Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01a1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

SVESVE01/SVASVA01

Totalt:

1500


Antagning och studieekonomi

Så fungerar antagningen​

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen. Urvalet sker enligt Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Besked om antagning​

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​
Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi​

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.

Ansökan

Ansökan är stängd. ​Utbildningen är pågående. Nästa ansökningsperiod är mellan 5-25 april 2023.

Information

Undersköterska, studieort Karlskoga

Om yrket
Yrket passar dig som är intresserad av människors hälsa och vill arbeta inom vården. Du får lära dig de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med funktionshindrade.

Förkunskapskrav
Godkända grundskolebetyg från årskurs 9 i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik

Alternativt

Godkända betyg från kommunal vuxenutbildning i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk, delkurs 4, på grundläggande nivå
  • Matematik, delkurs 4, på grundläggande nivå

Poäng
1500 poäng

Utbildningslängd
2 år

Studietakt
100%,​ heltidsstudier

Nivå
Gymnasial nivå
På plats samt APL (praktik), 15% av​ utbildningstiden

Utbildningen startar
2023-01-09

Utbildningen slutar
2024-12-27

Ansökan öppnar
2022-10-05

Ansökan stänger
2022-10-25

Hjälpte informationen på denna sida dig?