Till Karlskogas startsida

Kvalificerad vikarie förskola/skola Degerfors

Barn får hjälp av lärare i klassrum

Kombinationsutbildningen kvalificerad vikarie i skola/förskola är en utbildning som kombinerar kurser på gymnasial nivå med språkundervisning inom SFI eller SVA-grund. Utbildningen vänder sig till dig som är serviceinriktad och tycker om att jobba med barn.

Genom utbildningen får du kunskap för att bland annat att stötta barn i deras lärande, vara med på aktiviteter och fungera som ett språkstöd. Utbildningen ger dig kunskaper om arbetsuppgifter inom förskola och skola samt förmåga att utföra jobbet på ett yrkesmässigt sätt.

Samtidigt som du lär dig ett yrke studerar du också det svenska språket utifrån din nivå.

Utbildningen är en lärlingsvuxutbildning vilket innebär att 70 procent av din utbildning består av arbetsplatsförlagt lärande, apl. Under din apl förväntas du följa arbetsplatsens arbetstider. Resterande procent av utbildningen genomförs på skolan.

Om du blir antagen kommer det att innebära att utbildningen inleds med en orienteringskurs på 5 veckor.

Utbildningen genomförs i Degerfors.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som studerar SFI inom studieväg 2. Du ska ha påbörjat studier inom kurs C eller högre. Du är motiverad till arbete inom kommunal verksamhet och har möjlighet att studera på heltid.

Du måste vara folkbokförd i Karlskoga eller Degerfors kommun för att kunna söka utbildningen.

Efter genomförd och godkänd utbildning

Efter genomförd och godkänd utbildningen har du goda förutsättningar att få arbete som timvikarie i Degerfors kommun, inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Med utbildningen kommer du skapa bra kontakter, få tre gymnasiebetyg och bra erfarenheter för att lättare få jobb.

Kurser som ingår i utbildningen

Lista med kurser som ingår i utbildningen

Kurs

Poäng

Pedagogiskt arbete

200

Barns lärande och växande

100

Specialpedagogik

100

Orienteringskurs Studieteknik

200

Orienteringskurs Yrkessvenska

200

Du läser SFI/Sva-grund på individuell nivå. Gymnasiekurser och SFI/sva-grund läses integrerat under hela utbildningens gång.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i SFI kurs B och påbörjade studier i SFI kurs C eller högre.

Kort fakta om utbildningen

  • Omfattning: 400 poäng gymnasiekurser och 400 poäng orienteringskurser.
  • Utbildningslängd: 40 veckor. Inga studieuppehåll.
  • Studietakt: 100% heltidsstudier
  • Nivå: Gymnasial nivå. 30% klassrumsundervisning och 70% lärlingspraktik på arbetsplats.
  • Förberedande orienteringskurs: 7 augusti till 8 september 2023.
  • Utbildningen pågår: 11 september till 14 juni 2023.
  • Ansökningsperiod: 15 maj till 23 juni 2023

Ansökan och antagning

Så fungerar ansökan

Ansökan till utbildningen görs tillsammans med personal inom den verksamhet där den sökande deltar, exempel SFI-lärare, arbetslivscoach, handläggare på arbetsförmedlingen etc.

Du måste vara folkbokförd i Karlskoga eller Degerfors kommun för att kunna söka utbildningen.

Så fungerar antagningen

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Ett urval kommer att göras. Urvalet kommer att ske i två steg.

Besked om antagning

Är du antagen får du en kallelse till förberedande orienteringskurs. Orienteringskursen är på 4 veckor. Under dessa veckor fortsätter urvalsprocessen i form av prov och intervjuer.

Hjälpte informationen på denna sida dig?