Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Fritidshem

Barn från förskoleklass upp till och med vårterminen det år de fyller 13 har rätt till fritids före och efter skoldagen när föräldrar arbetar eller studerar.

Fritidshemmen har öppet 12 timmar per dag, vanligtvis 06.00 - 18.00. Fritidshemmen bedriver pedagogisk verksamhet som styrs utifrån grundskolans läroplan och skollagen. Enligt skollagen ska fritidshem stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

Personalen på fritidshemmen arbetar även inom den obligatoriska skolverksamheten vilket bidrar till en helhetssyn på barnet.

Varje skola organiserar verksamheten efter sina förutsättningar gällande lokaler, antal barn och barnens ålder. Verksamheten bedrivs därför på många olika sätt inom kommunen. Mer information om respektive skolas fritids hittar du på deras egna sidor, se länkar till höger.

Om du är föräldraledig eller arbetslös har ditt barn inte rätt till fritids.

Vårt uppdrag

På fritids ska barnen både lära, ha kul, få koppla av och samtidigt utveckla sin sociala kompetens och förbättra sin kommunikationsförmåga.

Vi arbetar målmedvetet med att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Det lärande som sker i den fritidspedagogiska verksamheten betyder mycket för elevernas möjligheter att nå skolans kunskapsmål. Fritidspedagogiken ska genom att kompensera för elevers olika uppväxtvillkor bidra till ökad likvärdighet.

Verksamheten bygger på frivilligt deltagande och vi låter elevernas intressen och behov i stor utsträckning styra innehållet.

Kontaktuppgifter till fritidshem hittar du på respektive skolas webbsida:

Aggerudsskolan

Bråtenskolan

Karlbergsskolan

Rävåsskolan

Sandviksskolan

Stråningstorpsskolan/Häsängsskolan

Humlan Natt & Dag (nattöppet fritidshem)

Knattehuset (fristående)

Uppdaterad 2019-05-21