Till Karlskogas startsida

Samhälle- och serviceförvaltningen

Samhälle- och serviceförvaltningen har cirka 300 anställda som bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för ett gott liv – genom välkomnande stadsplanering samt ett klokt och innovativt folkhälso-, miljö- och barnrättsarbete.

Att ge den bästa möjliga servicen inom ramen för skattefinansieringen, inom kost, städ, teknik och fastigheter. Övergripande styrning och ledning består av ledning och chefsstöd. Kost och städ, samt Teknik och Fastighet är organiserat i verksamheter med strategiskt ansvarig verksamhetschef och operativt ansvariga enhetschefer. Samhälleliga förutsättningar är organiserat med tre strategiskt ansvariga enhetschefer.

Verksamheter och enheter inom förvaltningen

Enheten för social hållbar utveckling

Har uppdraget att skapa förutsättningar för ökad jämlikhet och jämställdhet i hälsa och att implementera barnkonventionen i kommunernas styrning och ledning.

Enheten för ekologisk hållbar utveckling

Har uppdraget att vara ett metod-, utvecklings- och kunskapsstöd till kommunens egna verksamheter i arbetet med omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Enheten för samhällsutveckling och geodata

Har uppdraget fysisk planering med detaljplaner, områdesbestämmelser samt utför mätningar och utsättningar. Enheten ansvarar för kommunens geodatabaser. Hit hör också den kommunala Lantmäterimyndigheten.

Teknik och fastighet

Består av enheterna fastighet, fastighetsservice, gata, trafik, park, verkstad, skog, växthus och hallvaktmästare. Verksamheten ansvarar för att vårda och utveckla Karlskogas gator, parker, lekplatser, grönområden, naturnära skog och kommunägda fastigheter.

Fyra köksområden i Karlskoga och Degerfors

Lagar och serverar mat till barn, elever och äldre inom förskolor, skolor och äldreomsorg inom Karlskoga och Degerfors kommuner. 

Fyra städområden i Karlskoga och Degerfors

Ansvarar för städservice till kommunernas kärnverksamheter som utbildning, vård och omsorg samt andra kommunala verksamheter.

Ansvariga nämnder

Samhällsbyggnadsnämnden
Folkhälsonämnden

Förvaltningschef

Ulrika Lundgren

Kontaktuppgifter

E-post:

Telefonnummer: 0586-610 00 (servicecenter)

Besöksadress: Skrantahöjdsvägen 35

Öppettider: Endast förbokade besök

Postadress:
Karlskoga kommun
13. Samhällsbyggnadsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?