Till Karlskogas startsida

Nationella minoriteter

Riksdagen har beslutat om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk. Karlskoga kommun är också finskt förvaltningsområde.

De fem nationella minoriteterna och minoritetsspråken är:

 • judar – jiddisch
 • romer - romani chib
 • samer - samiska
 • sverigefinnar - finska
 • tornedalingar - meänkieli

Alla fem minoriteter har funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott här sedan 1600-talet och romer sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och sverigefinnar har funnits i Sverige sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var under mer än sexhundra år, fram till 1809, ett och samma land.

Den 1 januari 2019 började den förstärkta minoritetslagen gälla i Sverige. Riksdagen tog beslut i detta i juni 2018.

Den förstärkta lagen ställer hårdare krav för kommuner att ta hänsyn till minoriteternas rättigheter. Bland annat skall man skriva mål och riktlinjer för alla nationella minoriteter samt att äldre - och barnomsorg skall ordnas till väsentlig del på det berörda minoritetsspråket i förvaltningskommunerna.

Finskt förvaltningsområde

Karlskoga kommun blev 1 januari 2012 blev finsk förvaltningskommun. Det innebär att sverigefinnar i kommunen ska stöttas när det gäller till exempel möjligheter att tala finska, att behålla och utveckla sin kultur och att ha inflytande i frågor som berör dem.

Förvaltningskommuner finns för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Kommuner kan själva välja att ansöka om att tillhöra finskt förvaltningsområde.

Regeringen godkänner ansökan från kommuner som vill bli finskt förvaltningskommun. Det är sedan Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar förvaltningskommunerna och följer upp att kommunerna använder de statliga medel som delas ut varje år till att driva en verksamhet i enlighet med Sveriges minoritetspolitik.

Kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde ska:

 • informera sverigefinnar om deras rättigheter i enlighet med minoritetslagen
 • skydda och främja det finska språket
 • främja sverigefinnarnas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i kommunen
 • främja barns utveckling av en kulturell identitet
 • främja användningen av det finska språket
 • ge sverigefinnar möjlighet till inflytande i frågor som berör dem genom samråd
 • ge den enskilde rätt att använda finska språket skriftligt och muntligt i kontakter med kommunen
 • ge enskilda rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller till väsentlig del på finska.

Kontakt

Vid frågor rörande nationella minioriteter vänligen kontakta kommunens minoritetsstrateg.

Telefon: 0586-610 00
E-post: anne.agren@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?