Till Karlskogas startsida

Effektiv och hållbar produktion

Man och kvinna i arbetskläder diskuterar i en industrilokal

Effektiv och hållbar produktion är en utbildning och kompetensutveckling för medarbetare som idag arbetar inom industrin.

Utbildningen är en kort YH-utbildning som omfattar 40 YHp och har ett flexibelt upplägg. Utbildningen kan du därför läsa samtidigt som du arbetar och den ger dig nya eller fördjupade kunskaper och kompetenser inom området effektiv och hållbar produktion.

Utbildningen bedrivs i hybridform, vilket innebär att du som studerande kan delta fysiskt eller via internet. Studietakten är cirka 20 procent och pågår under 26 veckor. Utbildningen innehåller skriftliga och muntliga moment samt gruppdiskussioner. Som studerande förväntas du lägga 5 timmar i snitt per vecka på dina studier.

Vad kan jag förvänta mig av utbildningen?

Utbildningen berör kunskaper inom:

 • Material- och produktflöden, produktionsprocesser, ständiga förbättringar samt arbetsmiljö
 • Grundläggande och fördjupade kunskaper inom logistik, hållbar industri, produktionsekonomi, verksamhetsstyrningens olika funktionsområden
  Samt en
 • ökad förståelse för betydelsen av produktions- och kapacitetsplanering.

Utbildningen ger dig färdigheter och kompetenser att:

 • Förstå produktionsflöden samt kunna åtgärda och anpassa dessa på ett effektivt och hållbart sätt.
 • Förstå och förebygga konsekvenser av organisationsförändringar.
 • Skapa en produktkalkylering, beräkna materielbehov samt
 • Skapa en projektplanering och förstå dess betydelse.
 • Självständigt kunna arbeta med projektplanering, produktionsplanering samt optimering av produktionsflöden.
 • Kunna arbeta ansvarsfullt och med hög samarbetsförmåga på flera plan inom produktion.
 • Utifrån ett ekonomiskt och hållbart perspektiv kunna påvisa förbättringsåtgärder som kan bidra till ökad effektivitet och resultat.
 • Som medarbetare kunna bidra till ett mer innovativt och hållbart arbetssätt inom företaget.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen riktar sig till dig som har arbetat minst 2 år inom industrin.

Förkunskapskrav

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig direkt till oss på skolan om du har frågor om din ansökan.

Förkunskapskrav - Behörighet

Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ovanstående punkt.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning eller
 • Du har genom svensk- eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav

Erfarenhet att arbeta inom industrin antingen som CNC-operatör eller annan typ av industrianställning
motsvarande minst 2 år heltidsarbete.

Behörig på annat sätt

En sökande kan anses var behörig utan att uppfylla behörighetskraven om han eller hon bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och utöva yrket som utbildningen leder till.

Rekommendationer till dig som arbetsgivare

Har du en medarbetare i din organisation som du vill kompetensutveckla kan du som chef erbjuda medarbetaren möjlighet att läsa delar av utbildningen på arbetstid. Du kan också erbjuda hjälp med inköp av kurslitteratur, tillgång till dator samt ersättning för eventuella resor för att medarbetaren ska kunna studera. Din medarbetare behöver dock söka utbildningen som privatperson. Utbildningen är således kostnadsfri för din organisation.

Vad är en kort YH-utbildning?

Korta YH-utbildningar innefattar kurser upp till 99 YH-poäng (ett halvårs studier på heltid). Dessa kortare utbildningar passar dig som redan är yrkesverksam och vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning inom ett specifikt yrkesområde. Många utav de korta utbildningarna ges på distans och/eller på deltid och ger dig därför chansen att studera samtidigt som du arbetar.

Så fungerar ansökan och antagning

Ansökan

Ansökan sker digitalt via yh-antagning.se (se länk på denna sida). Kom ihåg att du ska bifoga dina tidigare betyg, intyg och arbetsgivarintyg tillsammans med din ansökan.

Antagning​ och urval

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. ​
Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart måste du bekräfta att du tackar ja till din plats. Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Vid högt söktryck kommer visst urval att ske. Urvalsgrunderna utgår från antal yrkesverksamma år inom industrin. Var noga med att bifoga eventuella arbetsgivarintyg som kan styrka dina år inom yrkesområdet i din ansökan.

Kort fakta om utbildningen

 • Omfattning: 40 YH-poäng
 • Ansökan öppnar: 30 november 2023
 • Ansökan stänger: 18 mars 2024 OBS!! Förlängd ansökningsperiod till 8 april.
 • Utbildningen startar: 8 april 2024
  • Observera! Under vecka 27 - 34 sker ingen undervisning.
 • Utbildningen slutar: 29 november 2024
 • Studietakt: 20%
 • Utbildningslängd: 26 veckor
 • Nivå: Eftergymnasial
 • Studieform: Hybridform, distans, flexibel
 • Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader som kan tillkomma är inköp av kurslitteratur och resor.

För frågor kring utbildningen eller antagningsprocessen maila oss på: yrkeshogskolan@karlskoga.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?