Till Karlskogas startsida

Den här sidan är en del av Karlskoga kommuns nya översiktsplan.

Vår nya översiktsplan

Var med och påverka

Vi är mycket engagerade i att vår nya översiktsplan ska ta hänsyn till våra medborgares behov och önskemål. För att uppnå det genomför vi kartdialoger under processen för framtagandet av den nya översiktsplanen.

Under processen att ta fram en ny översiktsplan kan allmänheten via den digitala kartan vara med och tycka och tänka om favoritplatser, nya idéer eller områden där man vill se nya eller fler bostäder och verksamheter. Genom att involvera allmänheten i processen kan vi ta hänsyn till människors synpunkter och säkerställa att vår översiktsplan är relevant och meningsfull för alla.

Kartdialogen stängd

Den första kartdialogen är avslutad och det går inte att lämna in synpunkter här just nu. Synpunkterna som har lämnats in hittills tas just nu om hand och används som underlag i det fortsatta arbetet. Framöver kommer den digitala kartan att öppnas upp igen, mer information om när kommer att publiceras här inom kort.

Hjälpte informationen på denna sida dig?