Till Karlskogas startsida

Text

En översiktsplan är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Under 2023 håller en ny plan på att tas fram där våra medborgare får möjlighet att vara med och påverka kommunens framtid.

Karlskoga växer

Även om översiktsplanen gäller för många år framåt – planerar, bygger och utvecklar vi även Karlskoga här och nu.

Läs mer om våra projekt för ett växande Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?