Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2025

Den 2 april 2021 beslutade regeringen att Komvux möjlighet att utfärda slutbetyg för gymnasiestudier förlängs ytterligare fyra år. Regeringens tidigare beslut var att Komvux möjlighet att utfärda slutbetyg skulle upphöra 1 juli 2021. Nu har regeringen alltså beslutat att Komvux fortsatt får utfärda slutbetyg till och med 1 juli 2025.

Om du tidigare har planerat att läsa mot ett slutbetyg hos oss på Vuxnas lärande i Karlskoga och fått information om att du inte kommer att hinna läsa klart innan juli 2021 finns alltså nu en ny chans. Ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare om du önskar göra en ny studieplanering mot ett Slutbetyg. Du kontaktar våra studie- och yrkesvägledare via vår hemsida.