Till Karlskogas startsida

Häsängen / Stråningstorp F-6

Välkommen till oss på Häsängsskolan/Stråningstorpsskolan i Karlskoga. Vi är en hälsofrämjande skola som består av två enheter.

Häsängsskolan är fördelad på 6 klasser årskurserna F-1.

Stråningstorpsskolan är fördelad på 11 klasser årskurserna 2-6.

Rättighetsbaserad skola

Vi jobbar för att bli en rättighetsbaserad skola, en skola som vilar på barns rättigheter i ett tätt samarbete med UNICEF Sverige.

Rättighetsbaserad skola är en arbetsmetod som samlar allt barnrättsbaserat arbete på skolan så som att öka elevinflytandet, öka kunskapen bland elever och vuxna om barns rättigheter och implementera barnkonventionens principer.

På våra skolor har vi framför allt valt att fokusera på att få till ett mycket bättre och starkare elevinflytande. Vi jobbar med att stärka upp våra klassråd, elevråd, trygghetsråd och fritidsråd. Vi vill verkligen att våra elever känner att de kan vara med och påverka sin skola, både den fysiska och psykosociala skolmiljön men också vara med i skolutvecklingen på bredare front. Vi jobbar även mer aktivt med att lära ut barns rättigheter och barnkonventionen då vi ser att kunskapen måste öka både hos barn och vuxna.

Fritidshem

Häsängsskolan F-1

På Häsängsskolan har vi två fritidshemsavdelningar med elever från åk F-1.

Fritidshemmen har öppet mellan klockan 06.00-18.00

  • Regnbågen
  • Molnet

Fritidshem åk 2-3

I anslutning till skolan finns det två fritidshem som erbjuder omsorg.

Frånvaroanmälan

Sjukanmälan sker i första hand i Tieto-appen eller på edwise.se och i andra hand via telefon.

Sjukanmälan ska göras senast kl 07.45 oavsett om man ringer eller anmäler via Edwise. Du som anmäler i Edwise behöver inte ringa.

Sjukanmälan ska göras varje dag tills eleven är åter i skolan. Det går att anmäla flera dagar från början om man vet att det dröjer innan eleven är frisk igen. Någon friskanmälan behövs inte.

Stråningstorpsskolan

Sjukanmälan görs endast klockan 07.45 i Tieto-appen eller på telefon till expeditionen.

Häsängsskolan

Sjukanmälan görs i Tieto-appen eller till respektive avdelning:

Kontaktuppgifter

Häsängsskolan

E-post: hasangsskolan@karlskoga.se

Besöksadress: Melkavägen 4

Stråningstorpsskolan

E-post: straningstorpsskolan@karlskoga.se

Besöksadress: Odonvägen 15

Häsängsskolan

Namn: Anna Östlin

Titel: Rektor

Stråningstorpsskolan

Namn: Maria Lindström

Titel: Rektor

Biträdande rektor: Anna Östlin

Hjälpte informationen på denna sida dig?