Till Karlskogas startsida

Bregårdsskolan 4-9

Bregårdsskolan är en 4 till 9 skola som ligger i centrala Karlskoga i en vacker miljö nära sjön Möckeln. Både Karlskogas badhus (Strandbadet) och stadens bibliotek ligger inom synhåll från skolan. Totalt går det cirka 520 elever på skolan, inklusive en förberedelseklass för elever i år 7 till 9.

Skolans skolbibliotek är bemannat alla skoldagar. Café Pärlan som sköts av omsorgen ser till att elever i år 7 till 9 och personalen får lite gott fika i sig under skoldagarna.

I skolbyggnaden finns en stor aula som nyttjas av kulturlivet i Karlskoga under kvällar och helger.

Vår vision är att ”Varje elev som lämnar Bregårdsskolan ska ha god kunskap och en god social förmåga för att kunna göra val i livet.”

Du har väl inte missat vår Facebooksida? Besök den gärna och glöm inte att gilla den.

Kameraövervakning på Bregårdsskolan

Från och med mars 2021 har Bregårdsskolan kameraövervakning i skolans korridorer. Syftet med det är att skapa en tryggare skolmiljö för både elever och personal på skolan. Med kameraövervakningen som stöd kommer skolan ha möjlighet att snabbare kunna ingripa mot kränkningar och stödja utredningar av dessa. Kamerorna kommer också kunna förebygga, motverka och avslöja brottslighet.

Ansvarig för kameraövervakningen är Karlskoga kommun. Bildmaterialet kommer att sparas som huvudregel i fyra dagar men kan sparas en under en längre period om det behövs. Bildmaterialet hanteras med sekretess men skolan kan lämna ut material till polisen om det finns misstanke om brott. På de områden som övervakas sitter informationsskyltar som talar om att området är kameraövervakat.

Du som vårdnadshavare kan begära ett registerutdrag, vilket innebär att du får veta om skolan behandlar personuppgifter som rör dig eller ditt barn, till exempel bilder från kameror, och vilken typ av information det handlar om. Registerutdrag som begärs ut mer än en gång om året kan skolan komma och ta en avgift för. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot kameraövervakningen och begära begränsning av den. Om du begär radering eller har invändningar mot kameraövervakningen kommer skolan att pröva om det du begär ska vidtas eller inte.

Tycker du att skolan har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte stämmer överens med de gällande bestämmelser och behandling av sådana uppgifter så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för klagomål. Om du har frågor när det gäller skolans personuppgiftsbehandling kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud.

Frånvaroanmälan

Sjukanmälan sker i första hand via appen Tieto Edu eller på Edwise. Du kan även tala in ett meddelande före klockan 08.00 på telefonsvararen.

Telefonnummer: 0586-615 17 (endast innan 08.00)

Viktigt! Tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag. Utebliven sjukanmälan betyder att vi förväntar oss eleven på skolan. Detta för att vi tillsammans ska ha koll på att inget händer på väg till skolan.

Om en elev blir sjuk under skoldagen måste eleven kontakta klassföreståndare eller skolexpeditionen som ringer till vårdnadshavare.

Specialkost

Om du har specialkost måste du vid sjukfrånvaro meddela köket.

Telefonnummer: 0586-616 69

E-post: mockelngymnasietkok@karlskoga.se

Maten kanske görs enbart för din skull och måste då lagas i onödan och slängas.

Kontaktuppgifter

E-post: bregardsskolan@karlskoga.se

Besöksadress: Karlavägen 10

Årskurs 4-6

Namn: Annika Kil

Titel: Rektor

Årskurs 7-9

Namn: Annika Molin

Titel: Rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?