Till Karlskogas startsida

Sandviksskolan F-6

Sandviksskolan ligger i de östra delarna av Karlskoga, beläget i ett lugnt område nära naturen. Vårt läge nära skog, sjön Möckeln och Svartälven erbjuder unika möjligheter till naturstudier, friluftsliv och motion.

Vår verksamhet ska präglas av demokratiska värderingar och en övertygelse om alla människors lika värde. Alla barn, ungdomar och vuxna har olika kunskaper, erfarenheter, färdigheter och möjligheter. Gemensamt för alla är att det är viktigt att träna förmågan till kritiskt tänkande, att lyssna och utvärdera andras argument, pröva sina egna värderingar samt kunna uttrycka sina åsikter. Verksamheten ska genomsyras av att vi låter olika anlag- intellektuella, språkliga, praktiska, fysiska, känslomässiga och estetiska - få utvecklas allsidigt vilket är viktigt för att lägga grunden till trygghet, harmoni och balans.

När eleverna lämnar Sandviksskolan är de fyllda med kunskap, empatisk förmåga, ansvarskänsla, nyfikenhet och en god självkänsla.

På Sandviksskolan bedrivs verksamhet för barn och elever från förskoleklass till år 6 samt anpassad grundskola F-6. Skolan har cirka 343 elever, fördelade på 2 förskoleklasser, 12 grundskoleklasser och grupper i anpassad grundskola.

Sandviksskolan erbjuder fritidshemsplats för elever både på morgonen, innan skolan börjar, och på eftermiddagarna efter det att skolan har slutat.

Skolans verksamhet är indelad i arbetslag:

  • förskoleklass
  • åk 1-3
  • åk 4-6
  • anpassad grundskola Grenen grupperna Röd och Blå
  • fritidshemmen Stacken, Tallen, Klubben, Eken

Grenen är det arbetslag på skolan som undervisar elever i behov av särskilt stöd enligt anpassad grundskolas läroplan.

Sandviksskolan präglas av trevlig stämning med kompetent och engagerad personal. Skolan har cirka 60 anställda.

Fritidshem

Sandviksskolan erbjuder skolbarnomsorg både före skolan börjar och efter skoldagens slut.

Pedagogerna som arbetar på skolans olika fritidshemsavdelningar arbetar även i klasserna under skoldagen, i samarbete med klasslärare och annan personal. Både skola och fritidshem strävar efter att varje barn behåller sin nyfikenhet och lust att lära. Vi vill att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och förmågan att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer.

Fritidshemmen använder och uppmuntrar barnen att använda skolgården och utemiljön till lek och rörelse. Det erbjuds även andra aktiviteter såsom bild, pyssel och sällskapsspel.

På fritidshemmen gör barnen aktiva val och är med och bestämmer om verksamheten, där inflytande och ansvar ökas med stigande ålder och mognad.

Fritidspersonalen möter barnen på deras nivå, för att i en positiv anda bygga och skapa goda och hållbara relationer mellan barn/vuxna och barn/barn.

Frånvaroanmälan

Om ett barn på grund av sjukdom inte kan komma till skolan ska vårdnadshavare snarast anmäla det i appen Tieto eller via e-post.

Telefonnummer: 0586-615 16
E-post: sandviksskolan@karlskoga.se

Sjukanmälan ska ske varje dag innan klockan 08.00.

Har ingen sjukanmälan inkommit tar skolan kontakt med hemmet så snart som möjligt för att säkerställa att inget hänt på väg till skolan.

Specialkost

Om barnet har specialkost ska sjukanmälan även ske till skolrestaurangen för avbeställning av lunch.

Telefonnummer: 0586-613 05

Kontaktuppgifter

E-post: sandviksskolan@karlskoga.se

Besöksadress: Stackfallsvägen 30

Namn: Irene Malmgren Ingman

Titel: Rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?