Till Karlskogas startsida

Skrantaskolan 7-9

På Skrantaskolan går cirka 410 elever indelade i 16 klasser. Skolan erbjuder sina elever "en allmän kunskapsprofil". På skolan finns en för kommunen gemensam förberedelseklass för elever åk 7-9. Lärarna på skolan arbetar i arbetslag och varje arbetslag leds av en studieledare.

Eleverna ska stimuleras till nyfikenhet, lust att lära, delaktighet och eget ansvar. Alla elever ska bli sedda, få komma till sin rätt och ges möjlighet att lära och utvecklas utifrån egna förutsättningar och därmed nå sin maximala förmåga när det gäller styrdokumentens kunskaper och färdigheter. Eleverna ska lämna vår skola som harmoniska ungdomar som kan och vill lära vidare.

Kameraövervakning på Skrantaskolan

Skrantaskolan har sedan december 2019 kameraövervakning i skolans korridorer. Syftet med det är att skapa en tryggare skolmiljö för både elever och personal på skolan. Med kameraövervakningen som stöd kommer skolan ha möjlighet att snabbare kunna ingripa mot kränkningar och stödja utredningar av dessa. Kamerorna kommer också kunna förebygga, motverka och avslöja brottslighet.

Ansvarig för kameraövervakningen är Karlskoga kommun. Bildmaterialet kommer att sparas som huvudregel i fyra dagar men kan sparas en under en längre period om det behövs. Bildmaterialet hanteras med sekretess men skolan kan lämna ut material till polisen om det finns misstanke om brott. På de områden som övervakas sitter informationsskyltar som talar om att området är kameraövervakat.

Du som vårdnadshavare kan begära ett registerutdrag, vilket innebär att du får veta om skolan behandlar personuppgifter som rör dig eller ditt barn, till exempel bilder från kameror, och vilken typ av information det handlar om. Registerutdrag som begärs ut mer än en gång om året kan skolan komma och ta en avgift för. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot kameraövervakningen och begära begränsning av den. Om du begär radering eller har invändningar mot kameraövervakningen kommer skolan att pröva om det du begär ska vidtas eller inte.

Tycker du att skolan har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte stämmer överens med de gällande bestämmelser och behandling av sådana uppgifter så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för klagomål. Om du har frågor när det gäller skolans personuppgiftsbehandling kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter

E-post: skrantaskolan@karlskoga.se

Besöksadress: Baggängsvägen 4

Namn: David Karlsson

Titel: Rektor

Hjälpte informationen på denna sida dig?