Till Karlskogas startsida

Björkbornsbron

Bilden visar den nya Björkbornsbron under invigningen.

Bron är en viktig del i gång- och cykelleden som leder till Björkbornsområdet där Alfred Nobels herrgård och flera stora arbetsplatser ligger.

Den tidigare bron revs 2018 och sedan dess har Karlskoga kommun undersökt möjliga alternativ för att man även i framtiden ska kunna ta sig över älven till fots eller med cykel. Nu står den nya bågbron på plats efter ett väldigt lyckat projekt.

Samarbete med KTH

Arkitektstudenterna Kristoffer Hamrin, Mateusz Szpotowicz och Nour Fansa från Kungliga tekniska högskolan fick i uppdrag, med utgångspunkt i sin utbildning, att ta fram ett utformningsförslag för en ny bro vid Björkborn. Flera olika förslag presenterades, där den bro som nu ska byggas, var ett av förslagen.

Tidplan

Den 11 och 12 april 2022 lyftes brobanan och bågen på plats och en officiell invigning skedde under valborgsmässoafton 2022.

Hjälpte informationen på denna sida dig?