Till Karlskogas startsida

Nobelstadion

Bild från luften på Nobelstadion i Karlskoga

Med start 2021 har Nobelstadion renoverats i olika omgångar, för att bland annat skapa en mer tillgänglig och energieffektiv idrottsanläggning.

Nobelstadion har genomgått en grundläggande invändig renovering som omfattade både stammar och ytskikt. Anpassningar av lokalerna har gjorts i vissa fall utifrån verksamheternas behov där det varit möjligt. Tillgängligheten i lokalerna harockså förbättras och energiförbrukningen har setts över för att på sikt kunna minska med nya och mer effektiva installationer.

De renoveringar vi genomför skapar bättre förutsättningar för inte mindre än åtta olika idrottsföreningar. Bortsett från ytskiktsrenovering och att vi byter ut ventilation, värmeledningar och stammar så gör vi bland annat fotbollsplanerna på KEMAB Arena mer tillgängliga och anpassar för rullatorer och rullstolar, säger ansvarig projektledare Sebastian Pisoni.

Tidplan

Den nyrenoverade Nobelstadion invigdes 16 juni 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?