Till Karlskogas startsida

Moelvens pelletsfabrik

Ekmansdalen i Karlskoga

Moelven håller just nu på att utöka verksamheten i Valåsen genom att bygga en ny innovativ pelletsfabrik och anläggning för energiproduktion. En investering på 382 miljoner kronor.

Pelletsfabriken kommer att integreras helt med Moelvens sågverk. Energiproduktionen ska byggas ut för att tillgodose det ökade behovet av biobaserad energi som kommer som en konsekvens av redan pågående utvecklingsprojekt. Satsningen innebär dessutom åtta nya arbetstillfällen i Karlskoga.

Fabriken kommer att ha en kapacitet på 80 000 ton pellets per år, men dimensioneras för att långsiktigt kunna öka produktionen upp till 105 000 ton per år. Produkten blir vita träpellets av högsta kvalitetsklass som kommer att distribueras till den internationella marknaden via fartyg från Vänern.

"Moelven är positionerade i stora delar av värdekedjan. Det gör att vi kan skapa närproducerade och hållbara produkter lokalt även för den globala marknaden", säger Morten Kristiansen, koncernchef på Moelven Industrier ASA.

Tidplan

Planeras vara i drift hösten 2024.

Hjälpte informationen på denna sida dig?