Till Karlskogas startsida

Oslo-Sthlm 2.55

Pappa med två barn som åker tåg till farmor i Västerås.

Karlskoga kommun är en av flera kommuner som arbetar för att den nya snabbtågsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm ska bli verklighet. Den skulle göra att resan mellan huvudstäderna tar högst tre timmar och att resor från Karlskoga till släkt, vänner, jobb och nöjen blir både enklare, snabbare och mer hållbara.

Tre timmar med tåget mellan Oslo-Stockholm

Stråket Oslo-Stockholm via Karlskoga är ett av Sveriges befolkningsrikaste med 3,4 miljoner invånare. En tågresa som i dagsläget tar mer än fem timmar.

En utredning av Trafikverket visar att en restid under tre timmar är fullt möjlig för sträckan Oslo-Stockholm om befintlig järnväg rustas upp och det skapas två nya banpartier. Mellan Arvika i Värmland och Oslo i Norge, och den så kallade Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn. Den exakta lokaliseringen för de nya banpartierna är ännu inte bestämd i detalj och beslutas först när Trafikverket gör en järnvägsplan. Just nu bedriver Trafikverket ett arbete, i form av utredningar och konkreta åtgärder, för att befintlig järnväg ska rustas upp.

Närmare till släkt, vänner, jobb och nöjen

För oss i Karlskoga skulle den nya snabbtågsförbindelsen innebära att resor från Karlskoga till släkt, vänner, jobb och nöjen blir både enklare, snabbare och mer hållbara. Förbindelsen gör det enklare att till exempel arbetspendla till Stockholm eller resa till Oslo över dagen, och krymper restiden ordentligt till övriga städer längs sträckan. Det ger tillgång till en större arbetsmarknad och gör Karlskoga till ett ännu bättre läge i landet. Kortare restider gör att företagen kommer närmare sina kunder och det blir enklare att hitta rätt kompetens i samband med rekryteringar. Besöksnäringen stärks genom att fler kan besöka idrotts- och kulturevenemang i Karlskoga och det gynnar miljön och klimatet om fler väljer att åka tåg.

Läs mer om Oslo-Stockholm 2.55

Flera kommuner och regioner utmed sträckan Oslo-Stockholm har gått samman och bildat bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, som driver och samordnar arbetet för att en ny snabbtågsförbindelse mellan huvudstäderna ska bli verklighet.

På bolagets webbplats kan du läsa mer om Oslo-Stockholm 2.55 Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?