Till Karlskogas startsida

Bullerdalens förskola

Illustration som visar hur Bullerdalens förskola ska se ut när den är färdigbyggd.

I Karlskogas östra delar, på Bättringsvägen 37, har det byggts en ny hållbar förskola.

Den nybyggda förskolan består av sex avdelningar med plats för drygt 100 barn totalt. Det som gör den här förskolan lite extra speciell är att den är byggd utifrån ett hållbarhetsperspektiv, både när det gäller miljö, socialt och ekonomiskt. Bland annat har det installerats solceller på förskolans tak, det finns ett tillagningskök och en trädgård med möjlighet att odla sina egna grönsaker. På parkeringen finns laddstationer med möjlighet att ladda sin elbil. Förskolans utemiljö bygger till stor del på naturliga inslag och där har det utvecklats en lekmiljö som till stor del bygger på den naturliga växtlighet som redan finns på tomten.

Miljöcertifierad byggnad

Byggnaden är även certifierad som miljöbyggnad silver. För att en byggnad ska certifieras inom Miljöbyggnad mäts totalt sexton olika punkter, exempelvis inom energianvändning, ventilation och andel förnybar energi. Målet är att skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Tidplan

Bullerdalens blev färdigbyggt i november 2021.

Hjälpte informationen på denna sida dig?