Till Karlskogas startsida

Karlskoga busstation

Illustration på renoveringen av Karlskoga busstation

Busstationen har fräschats upp och öppnats upp så att den blir mer inbjudande för både resenärer och invånare. Den har också byggts om invändigt för att lokalerna ska kunna utnyttjas mer optimalt.

Under vintern 2024 gjords ytterligare förbättringar på busstationen, bland annat las nytt tak och samtidigt installerades solceller. Den el som produceras från solcellerna används för att driva exempelvis belysning och ventilation i fastigheten. Även taxihuset har genomgått en renovering av fasaden och tak för att det ska gå i linje med busstationens utseende.

Liv och rörelse skapar trygghet

Genom satsningen på en ljusare, fräschare och framför allt mer levande busstation med lokaler för kiosk, butik och café ökar tryggheten kring platsen. Något som varit ett återkommande önskemål från Karlskogas invånare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?