Till Karlskogas startsida

Tingshusparken

Skiss på ombyggnation av Tingshusparken

Tingshusparken genomgår en stor uppfräschning, bland annat med en fontän centralt i mitten, som skapar en levande och harmonisk atmosfär.

Tingshusparken har genomgått förbättringsarbete i form av asfaltering och iordningställande av ”serpentinvägen” upp till Badstugatan, samt trädröjning och fina planteringar. Nya bänkar har placerats ut runt fontänen och här ska också nya, vackra blomsterrabatter anläggas.

Under vintern 2023/2024 fortsätter arbetet runt Konsthallen med målning av fasaden och montering av nytt tak vid entrén.

Tidplan

Arbetet planeras att fortsätta under vintern 2023/2024.

Hjälpte informationen på denna sida dig?