Till Karlskogas startsida

Tingshusparken

Skiss på ombyggnation av Tingshusparken

Tingshusparken genomgår nu en uppfräschning med fortsättning under våren 2023. Parken ska bland annat få en fontän centralt i mitten, som skapar en levande och harmonisk atmosfär.

Nya bänkar ska placeras ut runt fontänen och här ska också nya, vackra blomsterrabatter anläggas.

Tingshusparken har under 2022 genomgått förbättringsarbete i form av asfaltering och iordningställande av ”serpentinvägen” upp till Badstugatan, samt trädröjning och fina planteringar.

Tidsplan

Arbetet planeras fortsätta under våren 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?